Published on :

Obecnie obowiązkowym stało się w Polsce noszenie maseczek ochronnych jako zabezpieczenie przez zarażeniem koronawirusem. Maseczki najczęściej są sterylizowane tlenkiem etylenu w temperaturze pokojowej. Z jednej strony jest to najczęstsza metoda sterylizacji produktów medycznych, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę fakt, że tlenek etylenu jest związkiem kancerogennym. W związku z tym stworzono szereg norm mających na celu monitoring pozostałości tlenku etylenu w produktach medycznych. Najszybszą i jedną z najprostszych technik do takich analiz jest chromatografia gazowa sprzężona z dozowaniem fazy nadpowierzchniowej „headspace” (GC-HS). Metodyka jest szybka i bardzo prosta. Sprowadza się jedynie do pobrania próbki o masie ok. 1g do fiolki „headspace”, a następnie przeprowadzenie analizy GC-HS. Niniejsza nota aplikacyjna pozwala na analizę zawartości tlenku etylenu w zakresie 0.2 – 10 ug z bardzo dobrą powtarzalnością na poziomie < 2.64% RSD. Do wyboru jest szereg konfiguracji sprzętowych chromatografu połączonego z przystawką „headspace” o różnej wydajności i parametrach technicznych.

Więcej  informacji: HS-10/20 – Podajniki fazy nadpowierzchniowej „headsapce”

Źródło: https://www.shim-pol.pl