Published on :

W dniu 18 maja 2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH uruchomił nowe laboratorium mikrobiologiczne o klasie BSL-2+, które będzie wykorzystywane m.in. do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
Powstanie laboratorium pozwoli na zwiększenie liczby badań diagnostycznych, weryfikacyjnych oraz nowe badania naukowe .

Laboratorium zostało podzielone na niezależne strefy służące do realizacji kolejnych etapów badania wirusa – pomieszczenie inaktywacji, pomieszczenie do izolacji kwasów nukleinowych oraz pomieszczenie do przeprowadzania reakcji PCR. Każda część została wyposażone w duże komory laminarne, umożliwiające wygodną i bezpieczną pracę. W pomieszczeniu izolacji kwasów nukleinowych możliwa jest zarówno wydajna praca manualna, niezbędna w badaniach weryfikacyjnych,  jak i zautomatyzowany proces do badań podstawowych.
W pomieszczeniu amplifikacji zainstalowane zostały trzy wysokoprzepustowe termocyklery, na których jednocześnie można wykonywać ponad 200 testów.

Nowe laboratorium pozwoli również na szybkie wdrożenie badań diagnostycznych w przypadku pojawienia się nowego zagrożenia epidemiologicznego. Stworzone laboratorium w połączeniu z posiadanym przez NIZP-PZH  laboratorium klasy BSL-3 , umożliwi także prowadzenie badań nowego patogenu, a opracowane techniki diagnostyczne będą na miejscu wdrażane do badań osób narażonych w większej skali. Stworzone warunki umożliwią także szkolenia praktyczne.

Inwestycja ta została zrealizowana dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz darowiznom instytucji i firm, takich  jak : PZU Życie SA, PKP Polskie Linie Kolejowe, Fundacja Lotto, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Fundacja KGHM, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Źródło: PZH