Published on :

PKN ORLEN podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla modernizacji instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG). Dzięki temu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku zwiększy się efektywność produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych, tj. benzyn i oleju napędowego.

– Inwestujemy w rozwój naszych aktywów rafineryjnych, koncentrując się na produktach generujących najwyższe marże. To nasza odpowiedź na globalne zmiany w branży paliwowo-energetycznej, w tym coraz bardziej restrykcyjne regulacje światowe. Jednocześnie budujemy cały łańcuch wartości, tak aby umacniać rynkową pozycję i sprostać konkurencji nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dzięki wdrożeniu najnowszych i sprawdzonych w skali przemysłowej osiągnięć technologii H-Oil, analizowanej przez PKN ORLEN, instalacja HOG w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku może dołączyć do grona najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. Instalacja HOG ma strategiczne znaczenie dla PKN ORLEN w kontekście nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), które ograniczają zawartość siarki w paliwie morskim z 3,5 proc. do maksymalnie 0,5 proc. Pozostałość z tej instalacji posiada bowiem jakość umożliwiającą wykorzystanie jej jako główny komponent ciężkiego oleju opałowego, w tym jako paliwo morskie.

PKN ORLEN podpisał w firmą Axens umowę, dzięki której nabędzie prawa do używania rozwiązań technicznych stosowanych obecnie na najnowszych instalacjach typu HOG oraz pozyska dokumentację pozwalającą na ich wdrożenie. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy inwestycji.

Instalacja HOG została uruchomiona w roku 1999 i pod względem generowanej marży jest jedną z kluczowych w płockiej rafinerii. Technologia hydroodsiarczania gudronu umożliwia pogłębienie przerobu ropy naftowej w kierunku produktów o znacznie większym potencjale ekonomicznym. W efekcie procesów zachodzących w reaktorach HOG  poprawie ulega jakość uzyskiwanych tam produktów.

– Celem nadrzędnym modernizacji instalacji HOG jest wzrost marży Koncernu, między innymi dzięki poprawie uzysków oleju napędowego, lepszemu wykorzystaniu potencjału katalizatora oraz wyeliminowaniu konieczności wiosennego postoju remontowego kolumny próżniowej – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

Firma Axens wykonała wcześniej na zlecenie PKN ORLEN studium wykonalności dla modernizacji instalacji HOG wskazując w nim warianty oraz obszary do potencjalnej poprawy wyników produkcyjnych instalacji.

Źródło: PKN Orlen