Published on :

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla elektromobilności. Z tego powodu BMW Group wyznaczyła sobie zadanie zbudowania zamkniętego i zrównoważonego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych. Dzięki pilotażowej fabryce litowo-jonowych ogniw akumulatorowych, firma podejmuje kolejny logiczny krok związany ze wszystkimi aspektami łańcucha dostaw, począwszy od wyboru materiałów, przez skład i konstrukcję ogniw, aż po produkcję w warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej, a także recykling.

— Nowy pilotażowy zakład produkcyjny sprzyja budowaniu naszego poziomu kompetencji w produkcji ogniw akumulatorowych — mówi Milan Nedeljković, członek rady nadzorczej BMW AG. — Będziemy tam mogli testować nowe systemy technologiczne oraz innowacyjne procesy produkcyjne. Naszym celem jest zoptymalizowanie produkcji ogniw akumulatorowych, na poziomie zbliżonym do seryjnego, pod względem jakości, efektywności oraz kosztów. Nowy pilotażowy zakład produkcyjny pozwala na zamknięcie ostatniej luki w łańcuchu dostaw, łączącym produkcję ogniw akumulatorowych i wytwarzanie modułów oraz podzespołów układu napędowego z montażem kompletnych akumulatorów wysokonapięciowych w pojazdach. Stawia to nas w pozycji pierwszego producenta samochodów dysponującego kompletnym łańcuchem produkcyjnym pojazdów elektrycznych.

Frank Weber, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za rozwój: — Do roku 2030, dzięki systematycznemu rozwojowi elektryfikacji we wszystkich markach i seriach modeli, BMW Group będzie dysponować 25 zelektryfikowanymi modelami w swojej ofercie. Trwająca ekspansja oraz pogłębianie wiedzy i budowanie doświadczenia w dziedzinie ogniw akumulatorowych prowadzi do dalszego zwiększania poziomu zrównoważenia środowiskowego. Jednocześnie technologia eDrive stosowana w naszych modelach gwarantuje charakterystyczny dla marki poziom dynamiki i radości z jazdy. Koncentrujemy się nie tylko na najsprawniejszych ogniwach akumulatorowych, ale na całym łańcuchu dostaw. Dlatego pracujemy z partnerami nad zamknięciem łańcucha dostaw w tym zakresie.

Pilotażowy zakład produkcyjny powstanie w Parsdorfie niedaleko Monachium. Oddanie obiektu do użytku jest planowane na koniec 2022 roku. Całkowita wartość projektu to niemal 110 milionów euro, a w zakładzie zatrudnionych będzie około 50 osób.

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii Bawarii wspierają ten projekt w ramach Europejskiego procesu finansowania IPCEI (ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania).

Produkcja ogniw akumulatorowych w warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej

Przedsiębiorstwo uruchomiło odrębne centrum kompetencji w zakresie ogniw akumulatorowych w Monachium w listopadzie 2019. Działalność tej jednostki dotyczy całego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych, począwszy od prac badawczo-rozwojowych poprzez skład chemiczny i konstrukcję ogniw aż po możliwości ich produkcji na szeroką skalę.

Pilotażowy zakład produkcyjny jest dla BMW Group logicznym kolejnym krokiem rozszerzania kompetencji. Celem jest zwiększanie wydajności akumulatorów i zapewnienie możliwości produkcyjnych na szeroką skalę. Aby je zrealizować, BMW Group opracuje innowacyjne systemy i procedury produkcji, a następnie zastosuje je w pilotażowym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 14 000 m2. Za pomocą procedur i systemów produkcyjnych stosowanych również w standardowej produkcji firma wygeneruje zdolności produkcyjne na potrzeby nowych generacji ogniw akumulatorowych. Głównym zadaniem będzie optymalizowanie wydajności produkcji, kosztów oraz jakości.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie centrum kompetencji w zakresie ogniw akumulatorowych oraz, w przyszłości, zakładu pilotażowego, BMW Group będzie w stanie doprowadzić optymalnie dopracowaną technologię ogniw akumulatorowych do dojrzałości seryjnej w najkrótszym możliwym czasie i umożliwić dostawcom ogniw akumulatorowych produkcję według swoich specyfikacji.

Do 2021 roku jedna czwarta pojazdów BMW Group sprzedawanych w Europie powinna być wyposażona w elektryczny układ napędowy, do 2025 roku jedna trzecia, a do 2030 roku połowa.

Zrównoważone ogniwo akumulatorowe przyszłości będzie podlegać recyklingowi

Aby skutecznie działać na rzecz ochrony klimatu, całkowity wpływ środowiskowy podzespołów pojazdu musi zostać ograniczony, a wszyscy partnerzy włączeni do procesu. Dotyczy to zwłaszcza energochłonnej produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych. Nawet 40% emisji CO2 związanej z pojazdami elektrycznymi wiąże się z samą produkcją ogniw akumulatorowych.

W drodze do opracowania innowacyjnej i zrównoważonej technologii produkcji ogniw akumulatorowych BMW Group działa jako część konsorcjum technologicznego, które obejmuje także szwedzkiego producenta akumulatorów Northvolt oraz Umicore, belgijskie przedsiębiorstwo wywarzające materiały do produkcji akumulatorów. Współpraca koncentruje się na tworzeniu kompleksowego, zrównoważonego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych w Europie – od etapu rozwoju poprzez produkcję aż po recykling.

Northvolt będzie wytwarzać ogniwa akumulatorowe we własnej gigafabryce w Skellefteå w północnej Szwecji od roku 2024, a niezbędną do ich produkcji energię będzie pozyskiwać wyłącznie ze źródeł ekologicznych – wodnych i wiatrowych – zlokalizowanych w północnej Szwecji.

Umicore zaangażuje się w opracowanie zrównoważonych ogniw akumulatorowych w Europie. Konstrukcja ogniw nadających się do recyklingu jest stałym przedmiotem uwagi od początku procesu tworzenia ogniw akumulatorowych. W obliczu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na ogniwa akumulatorowe kluczowym sposobem zamykania pętli obiegu surowców będzie recykling komponentów po zakończeniu ich cyklu życia i ponowne wykorzystywanie jak największej ilości pozyskiwanych w ten sposób surowców.

Począwszy od piątej generacji produkcja ogniw akumulatorowych BMW Group będzie w 100% zasilana zieloną energią.

Jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju BMW Group uzgodniła z producentami, że przy wytwarzaniu ogniw akumulatorowych piątej generacji do pojazdów grupy będzie wykorzystywana wyłącznie energia ze źródeł ekologicznych.

Ogniwa akumulatorowe piątej generacji pojawią się na drogach jeszcze w bieżącym roku wraz z premierą BWW iX3* oraz w innych modelach planowanych na kolejny rok, takich jak BMW iNEXT oraz BMW i4.

W miarę zwiększania produkcji, w najbliższych latach wykorzystanie energii ze źródeł ekologicznych zmniejszy skalę emisji CO2 o około 10 milionów ton, jest to mniej więcej taka sama ilość CO2, jaką emituje rocznie ponad milion mieszkańców miasta takiego jak Monachium.

IPCEI: europejski program wspiera innowacyjne i zrównoważone środowiskowo ogniwa akumulatorowe produkowane w Europie

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) współpracuje obecnie z podmiotami przemysłowymi w Niemczech i innych krajach Europy w ramach dwóch projektów wspierających innowacyjność w dziedzinie ogniw akumulatorowych. Działania te są realizowane w ramach unijnej inicjatywy IPCEI (ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania) i obejmują projekty z wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekty wspierane przez oba programy dotyczą całego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych, począwszy od surowców i materiałów niezbędnych do wytwarzania i montażu ogniw, aż po sposoby ponownego użytku ogniw i ich recyklingu. Celem jest zbudowanie w Niemczech i w Europie łańcucha dostaw, który wykorzystywałby najnowocześniejsze technologie i spełniał najbardziej surowe kryteria związane z ochroną środowiska i śladem węglowym. W związku z powyższym projekty dotyczą przede wszystkim prac badawczych i rozwojowych, a także wprowadzania nowych technologii do użytku na skalę przemysłową. Na wspieranie realizowania obu projektów BMWi przeznaczyło ponad miliard euro.

BMW Group bada ogniwa akumulatorowe od 2008 roku, dzięki czemu dysponuje dziś szeroką wiedzą w tym zakresie. Badania zrealizowane dzięki projektom pomocowym pozwolą BMW Group na udoskonalenie składu chemicznego ogniw, ich właściwości mechanicznych, parametrów konstrukcyjnych oraz procesu produkcji w najdrobniejszych detalach. Producenci ogniw akumulatorowych mogą korzystać z tej wiedzy w konkretny sposób do zrównoważonego i skutecznego wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ogniw akumulatorowych do produkcji przemysłowej.

Źródło: BMW Group