Published on :

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także dystrybutor odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, wypracowała na poziomie jednostkowym ponad 3,03 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2020 roku. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie do blisko 16,1 mln zł.

Spółka zakończyła 2 kw. tego roku jednostkowym zyskiem netto w wysokości 3.025 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 16.087 tys. zł. Z kolei zysk EBITDA sięgnął w tym okresie 4.163 tys. zł. W całym pierwszym półroczu BioMaxima S.A. zanotowała 3.430 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 22.843 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku Emitent miał stratę netto. Średnia rentowność brutto Spółki w drugim kwartale 2020 r. wyniosła 22,48% wobec -1,10% w drugim kwartale 2019 r. Wysoki wzrost rentowności jest rezultatem utrzymywania stabilnej struktury kosztów stałych przy zwiększanych przychodach, a także rozszerzania asortymentu i zasobów mocy wytwórczych. Zarząd BioMaxima S.A. jest niezwykle zadowolony z osiągniętych wyników finansowych.

„Wyniki Spółki pokazują, że jako producent mamy koszty wydziałowe i ogólnozakładowe pod kontrolą i w zakresie obecnych mocy produkcyjnych jesteśmy w stanie realizować wysoką marżę na sprzedanych wyrobach. Mamy już stabilny, długoterminowy akcjonariat oraz silną strukturę finansowania. To nam daje możliwość dalszego szybkiego rozwoju.” – wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Obecnie BioMaxima S.A. jest w stanie dostarczać tygodniowo ponad 200 tys. testów genetycznych PCR oraz 300 tys. szybkich testów serologicznych. Kondycja Spółki pozwoliła jej odnieść korzyści z olbrzymiego popytu na wyroby diagnostyczne w obszarze SARS-CoV-2, co przyczyniło się z kolei do dalszego umacniania marki BioMaxima zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych. Dynamika wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych ukształtowała się w pierwszym półroczu 2020 r. na poziomie ponad 167% wobec analogicznego okresu 2019 r. Zarząd Spółki przewiduje, że popyt na wyroby związane z diagnostyką COVID-19 utrzyma się, a nawet wzrośnie w krótkim horyzoncie czasowym, co pozwala optymistycznie myśleć o drugim kwartale br. w kontekście jej wyników finansowych.

„Prowadzimy obecnie sporo projektów sprzedażowych, oferując nasze rozwiązania w różnych miejscach globu. Potencjał rynkowy jest duży, ponieważ niestety pandemia ogarnęła już teraz cały świat. Chociaż na rynku jest wielu konkurentów, liczę, że dzięki jakości naszych wyrobów uda się pewną część tych projektów przekuć na kontrakty.” – dodaje Prezes Urban.

Drugi kwartał 2020 r. obfitował w bardzo dobre zdarzenia dla dalszego rozwoju biznesu Spółki. Zarejestrowane i wprowadzone do sprzedaży w Polsce molekularne testy do wykrywania SARS-CoV-2, które są wytwarzane przez BioMaxima S.A., były rejestrowane przez kolejnych dystrybutorów zagranicznych w wielu krajach na całym świecie. Udało się również zrealizować pierwsze dostawy tych produktów dla zagranicznych partnerów Emitenta, co wpłynęło pozytywnie na wzrost przychodów eksportowych.

„Nie jesteśmy tylko spółką ‘covidową’. Analizatory iFlash 1800, oprócz przeciwciał na SARS-CoV-2 oznaczają prawie 200 innych markerów. Klienci, którzy kupują od nas te systemy będą z nich korzystali jeszcze przez lata po wygaszeniu pandemii. Dostawy asortymentu ‘covidowego’ otworzyły przed BioMaxima drzwi do wielu nowych klientów, którzy pozostaną, mam nadzieję, z firmą na długo, kupując np. testy na zwykłą grypę, czy inny asortyment mikrobiologiczny.” – zakończył Prezes Urban.

 BioMaxima S.A. jest bardzo dobrze przygotowana do działania w związku z pandemią SARS-CoV-2019. W marcu br. Emitent wprowadził do oferty szybkie testy immunochromatograficzne IgG/IgM do diagnostyki tego wirusa i rozpoczął najpierw jego dystrybucję, a następnie sprzedaż wyrobu własnego a także zarejestrował własny test molekularny do wykrywania SARS-CoV-2019 oparty na metodzie Real Time PCR (test genetyczny). Zgodnie z przewidywaniami analityków rynkowych globalny rynek diagnostyki w kierunku COVID-19 będzie stale rósł i w 2027 r. dla samych tylko szybkich testów osiągnie wielkość 3,91 miliarda USD (Reports and Data, maj 2020). BioMaxima S.A. jest wymieniana przez analityków w powyższym raporcie w gronie globalnych liderów rynku. Emitent realizuje też wcześniejsze plany w zakresie rozwoju testów do badania lekowrażliwości mikroorganizmów, a światowy rynek tych badań jest szacowany już dzisiaj na ok. 3 mld USD.

 BioMaxima S.A. wprowadziła także do sprzedaży analizator immunochemiczny o wysokiej wydajności do ilościowego oznaczania m.in. przeciwciał IgM/IgG przeciwko SARS-CoV-2019. Analizator jest przeznaczony dla dużych laboratoriów szpitalnych oraz laboratoriów sieciowych w kraju. Metoda chemiluminescencyjna CLIA służąca do wykrywania przeciwciał klasy IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2 z wykorzystaniem analizatora iFlash 1800 znajdzie zastosowanie na każdym etapie postępowania diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, a ze względu na wysoką wydajność systemu (180 oznaczeń na godzinę) będzie miała szerokie zastosowanie (równolegle z badaniem RT-PCR) w diagnostyce różnicowej określającej etap choroby COVID-19, w badaniach przesiewowych pacjentów, w badaniach nad terapeutycznym zastosowaniem osocza ozdrowieńców, oraz przy wdrażaniu tzw. „paszportu immunologicznego” w populacji. W porównaniu do testów immunochromatograficznych pozwala na szybkie przebadanie dużej liczby pacjentów z nieporównywalnie większą dokładnością, o dwa rzędy wielkości bardziej czułą niż tradycyjnie stosowana metoda ELISA. Analizator ten, umożliwiający oznaczanie 119 różnych parametrów, jest ważnym uzupełnieniem oferty Spółki, która od wielu lat z powodzeniem sprzedaje już inne aparaty do oznaczeń immunochemicznych, mające zastosowanie przy łóżku pacjenta (POCT), a także w mniejszych laboratoriach.

 BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Źródło: BioMaxima S.A.