Published on :

Podkarpackie Centrum Innowacji uruchomiło dział rozwoju technologii. Specjaliści zadbają, by projekty naukowe o najwyższym potencjale do komercjalizacji zostały wdrożone przez przemysł. W praktyce będą skutecznym pośrednikiem dla ambitnych rozwiązań, które powstały w podkarpackich laboratoriach.

PCI dostrzega spore szanse na zainteresowanie wynikami prac badawczo-rozwojowych z laboratoriów uczelni wyższych regionu przez firmy i przemysł. – Nasz program grantowy pozwolił dofinansować projekty naukowe z podkarpackich uczelni kwotami od 40.000 do 200.000 zł. W ramach pierwszego naboru do programu, wsparcie w wysokości prawie 4 mln zł uzyskało 25 projektów. Środki te zostały przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe m.in. z zakresu biomedycyny, IT, chemii, motoryzacji, kosmetologii, czy też nowych materiałów dla przemysłu lotniczego. Zakres jest bardzo szeroki. Efekty finalne projektów powinny zainteresować rynek – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

W budowaniu dobrych relacji nauki i biznesu nieodłączny jest proces skutecznej komercjalizacji. Fachowiec w tej dziedzinie, czyli doświadczony broker, umiejętnie łączy potencjał badawczy laboratoriów z oczekiwaniami przedsiębiorców. – Przenosi na grunt biznesowy doświadczenia i wiedzę kadry naukowej oraz wyniki prac badawczych powstające w laboratoriach. W praktyce działając na zasadach rynkowych, pomaga zmonetyzować efekty prac naukowych, zarówno w formie licencji czy patentu, ale również w formie pośredniej lub na zasadach usług badawczych, możliwości jest nieskończenie wiele – mówi Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, menedżer ds. komercjalizacji w PCI.

Przykładem współpracy nauki i biznesu są projekty badawcze realizowane w Politechnice Białostockiej. Wyniki badań naukowców z dyscyplin leśnych fauny i flory Puszczy Białowieskiej, zainteresowały przemysł chemiczny i spożywczy. Pozostałe wydziały uczelni skutecznie tworzą wyniki o wysokim potencjale komercyjnym. Ilość i wysoka jakość prac badawczych oraz możliwość ich zastosowania w gospodarce stanowiły impuls do zatrudnienia specjalisty ds.  komercjalizacji.

Musi on skutecznie pośredniczyć między nauką a biznesem. Po efekty prac naukowców zgłaszają się firmy krajowe i zagraniczne. Wiedza uzyskana w procesie badawczym okazuje cenna, że przedsiębiorstwa zaczynają rywalizować między sobą, aby uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych prac jako pierwsze lub na wyłączność. Rola pośrednika, jaką pełni nasz instytut – spółka celowa politechniki, jest znacząca. Pokazuje innym uczelniom, że jej działania są podstawą do skutecznej współpracy z biznesem – mówi Adam Gardocki, specjalista ds. projektów komercyjnych w Instytucie Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Bazując na efektach programu grantowego, PCI buduje własny, kompleksowy system wsparcia dla projektów naukowych z podkarpackich uczelni oraz dla samych naukowców. – Nie zostawiamy zespołów naukowych samym sobie. Specjaliści z działu rozwoju technologii dla każdego z nich opracują strategię komercjalizacji, pomogą wypromować produkt w środowisku gospodarczym, doradzą jak zdobyć środki na dalsze finansowanie opracowanych technologii ze środków UE, pomogą w organizacji pomocy prawnej czy też szkoleń dla kadry naukowej. Dodatkowo naukowcy znajdą się pod opieką brokerów innowacji, którzy zajmą się m.in. aktywnym poszukiwaniem partnerów biznesowych czy też przedsiębiorstw lub funduszy inwestycyjnych zainteresowanych zakupem licencji lub utworzeniem start-upu – mówi o najbliższych planach PCI, Krzysztof Borowicz.

Zadowolenia nie kryją przedstawiciele podkarpackiej nauki. – Zarówno naukowcy, jak i firmy oczekują skutecznego wsparcia. Brokerzy i specjaliści ds. komercjalizacji znając specyfikę obu branż będą pośrednikami dla zainteresowanych współpracą stron. Pozwolą zmienić nastawienie naukowców na bardziej rynkowe, pokażą jakie są oczekiwania biznesu, co jest na topie i co warto zmienić w swojej pracy. Z drugiej strony przekonają firmy, że atutem naukowców jest doświadczenie i wiedza wsparte specjalistyczną aparaturą, która jest na wyposażeniu uczelni. Takie działanie umożliwi poznanie wzajemnych możliwości, a w przyszłości przyniesie korzyści zarówno dla nauki jak i przemysłu – mówi dr inż. Małgorzata Walczak z Politechniki Rzeszowskiej.

Na zdjęciu: od lewej Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, menedżer ds. komercjalizacji w PCI oraz Adam Gardocki, specjalista ds. projektów komercyjnych w Instytucie Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Źródło: PCI