Published on :

Po trzydziestu latach przebywania w sejfie Głównego Urzędu Miar, wzorzec został wyciągnięty na światło dzienne, zapakowany do specjalnego opakowania podróżnego i właśnie po raz trzeci udał się w podróż do paryskiego BIPM, aby porównać się ze swoim wzorcem wzorców – IPK (International Prototype of the Kilogram).

Wzorzec został zakupiony przez GUM w 1952 roku, wykonany ze stopu platyny i irydu (90 % Pt, 10 % Ir), w kształcie walca o średnicy podstawy równej jego wysokości (ok. 39 mm).

Co najciekawsze, masa naszego kilograma w roku pierwszego wzorcowania (1951) była większa od 1 kg o 0,185 mg, a w roku ponownego wzorcowania (1990) większa już o 0,227 mg.

Oznacza to, że nasz kilogram państwowy utył przez pierwsze 40 lat o 0,042 mg. Czy ta tendencja potwierdzi się w kolejnym 30-leciu? Na wyniki pomiaru w BIPM będziemy musieli chwilę poczekać, być może nawet do końca tego roku.

Źródło: gum.gov.pl

Fotografia: gum.gov.pl