Published on :

Jak, zgodnie z nową normą ISO 17025 określić ryzyko związane z wyposażeniem pomiarowym? Jak określić harmonogram wzorcowań i dokumentować nadzór nad wyposażeniem? Jak zapewnić spójność pomiarową? Odpowiedź na te pytania znajduje się w wiedzy ukrytej pod nazwą „metrologia”. Najważniejsze dla laboratorium kwestie omówimy 23 października na szkoleniu on-line:

Szkolenie Laboratoryjnie.pl | 23 października 2020 r. | ONLINE

Z kolei 30 października kształcimy przyszłych auditorów wewnętrznych:

Szkolenie Laboratoryjnie.pl |30 października 2020r | ONLINE

Rejestracja trwa!

Zapraszamy!