Published on :

Nasze sklepowe półki już wypełniają się produktami. Obecnie oferta obejmuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie wideo, w tym:

„Dobra praktyka dokumentacyjne w laboratorium”, czas trwania 1,5 h

„System zarządzania w laboratorium”, czas trwania 6 h

„Nadzór metrologiczny w laboratorium”, czas trwania 4,5 h

„Podstawy tworzenia procedur w laboratorium”, czas trwania 1,5 h

„Zasady auditowania systemów zarządzania”, czas trwania 5,5 h

Zapraszamy:

Store