Published on :

W Leszczach koło Kłodawy powstaje nowoczesna hala przeznaczona do przechowywania próbek geologicznych, a także budynek analityczno-laboratoryjny, który umożliwi wykonywanie na miejscu badań geologicznych. To najważniejsza od lat inwestycja w obszarze gospodarowania próbkami geologicznymi należącymi do Skarbu Państwa. Otwarcie obiektu jest planowane na 2023 rok.

Realizacja budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach to ważna dla środowiska geologów inwestycja, która będzie zwieńczeniem procesu centralizacji archiwów próbek geologicznych. Obecnie próbki geologiczne, głównie w postaci rdzeni wiertniczych, składowane są w 11 lokalizacjach na terenie całego kraju. Zgromadzenie całego zasobu w jednym miejscu ułatwi dostęp do informacji geologicznej. Warunki przechowywania rdzeni wiertniczych w nowych pomieszczeniach zagwarantują zachowanie materiału badawczego w nienaruszonym stanie jeszcze przez bardzo długi czas.

„Jedną z podstaw stabilnego wzrostu gospodarczego kraju jest dostęp do surowców mineralnych. Możliwy jest on tylko dzięki rzetelnej i obiektywnej wiedzy, którą czerpiemy między innymi z informacji geologicznej. To cenne, potrzebne źródło informacji wykorzystywane jest przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dbanie o geologiczne zasoby archiwalne, będące dorobkiem wielu pokoleń geologów, jest naszą powinnością” – podkreślił minister Michał Kurtyka.

Każdego roku geolodzy badają rdzenie wiertnicze z kilkudziesięciu tysięcy skrzynek. Najstarsze rdzenie wiertnicze, które są zgromadzone w archiwach Państwowego Instytutu Geologicznego, pochodzą z otworów odwierconych jeszcze przed II wojną światową. Łącznie, w ciągu stulecia Instytut zgromadził prawie 900 tysięcy metrów bieżących rdzeni z 5 611 otworów wiertniczych. Najwięcej, bo prawie 207 tysięcy metrów bieżących rdzeni, znajduje się w archiwum w miejscowości Leszcze koło Kłodawy, gdzie powstaje nowy obiekt. Docelowo na powierzchni 7 500 m2 zostanie zmagazynowanych około 1 miliona metrów bieżących rdzeni wiertniczych. W budynku zaprojektowano także nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne oraz salą konferencyjną. Wszystkie obiekty spełniają standardy przewidziane dla tego typu inwestycji na świecie.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, rdzenie wiertnicze to materiał cenny nie tylko pod względem badawczym, ale również z punktu widzenia ekonomicznych korzyści dla prowadzenia przyszłych prac geologicznych.

„Musimy pamiętać, że badania geologiczne, zwłaszcza wiercenie otworów badawczych, są przedsięwzięciami bardzo kosztownymi. Koszt wiercenia otworu o głębokości około 5 km to zazwyczaj sumy rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Do tego są to procesy czasochłonne. Poza wynikami badań geofizycznych owocem tych wierceń są właśnie fragmenty rdzeni. Tym bardziej cieszy nas fakt, że tak cenna informacja geologiczna będzie jeszcze lepiej zabezpieczona dla obecnych i przyszłych pokoleń” – powiedział wiceminister.

Jednym z zadań Państwowej Służby Geologicznej (PSG), którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej. Dzięki budowie nowego obiektu zmieni się profil centralnego archiwum geologicznego, z jednostki wyłącznie magazynowej, w miejsce przetwarzania informacji geologicznej zawartej w próbkach geologicznych. Planowana cyfrowa archiwizacja rdzeni wiertniczych będzie stanowić kolejny krok w tym  kierunku.

„Rozwój metod badawczych i laboratoryjnych zapewne pozwoli, w bliższej lub dalszej przyszłości, odkrywać nowe złoża kopalin czy źródła surowców energetycznych na terenie naszego kraju, między innymi właśnie na podstawie analizy archiwizowanych w Centralnym Magazynie Próbek Geologicznych rdzeni wiertniczych. Są one wyjątkowym, często unikalnym, trudnym do odtworzenia i kosztownym materiałem badawczym. To cenne źródło informacji geologicznej, które mimo upływu lat, daje szanse odkrywania tajemnic ukrytych głęboko pod ziemią” – dodał Mateusz Damrat, dyrektor PIG-PIB.

Otwarcie obiektu, którego realizacja finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest przewidziane w 2023 r.

Źródło: gov.pl