Published on :

The Analytical Scientist przyznał nagrody Innowacja 2020 w zakresie analityki laboratoryjnej. Eksperci wchodzący w skład jury ułożyli listę 15 najlepszych ich zdaniem rozwiązań analitycznych. Oto ona:

15. System polichromatyczny dla spektrometrów atomowych

Polichromator z ok. 40% niższymi granicami wykrywalności i poprawioną rozdzielczością

Producent: Agilent Technologies Inc

14. Moduł analityczny dla aplikacji Elektronicznego Notesu

Aplikacja do automatyzacji procesu obróbki danych

Producent: Bruker

 

13. Etykiety CryoSTUCK

Etykiety przystosowane do fiolek przeznaczonych do przechowywania w warunkach niskiej temperatury, w tym w środowisku ciekłego azotu

Producent: GA International

12. Massbox

Jednoczesna ablacja laserowa i laserowa jonizacja próbki

Producent: Exum Instruments Inc

11. WITec alpha300 apyron

Mikroskop Ramana z autooptymalizacją

Producent: WITec GmbH

10. IONICON PTR3-TOF 10K

Wysokowydajny PTR-TOF

Producent: Ionicon

9. MET ONE 3400+

W pełni automatyczny licznik cząstek przeznaczony do monitoringu powietrza

Producent: Beckman Coulter Life Sciences

8. iMScope QT Imaging Mass Microscope

Mikroskop masowy – połączenie qTOF MS z mikroskopem optycznym

Producent: Shimadzu

7. Thermo Scientific Vanquish Core HPLC Systems

Zaawansowany system LC (chromatografii cieczowej)

Producent: Thermo Fisher Scientific

6. NanoDis System

System projektowania leków w nanomedycynie

Producent: Agilent Technologies, Inc

5. Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 mass spectrometer

Spektrometr masowy wysokiej rozdzielczości

Producent:  Thermo Fisher Scientific

4. Culpeo QCL-IR Liquid Analyzer

Laserowy analizator cieczy

Producent: DRS Daylight Solutions

3. HPIMS (High-Performance Ion Mobility Spectrometry) for Process Analytical Technology

HPIMS – system redukujący czas analizy z dni do minut

Producent: Excellims Corporation

2. timsTOF flex MALDI-2

Ulepszenie techniki MALDI w aparacie Bruker’s timsTOF fleX

Producent: Bruker Daltonik GmbH

1. NexION 5000 Multi-Quadrupole ICP-MS

Pierwszy kwadrupolowy ICP-MS w przemyśle

Producent: PerkinElmer, Inc