Published on :

Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała informację o wyłączeniu elektrowni jądrowej Krško w Słowenii. Wyłączenie nastąpiło automatycznie w związku z wystąpieniem trzęsienia ziemi w rejonie elektrowni. Trzęsienie o sile 6,1 miało miejsce o godzinie 12:19 i było oddalone o około 40 km od Zagrzebia.

Systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej zadziałały prawidłowo. Elektrownia jest w stanie bezpiecznego wyłączenia. Pracownicy elektrowni dokonują prewencyjnej inspekcji instalacji. Jak przekazał Słoweński Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego, nie doszło do uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Informację o zdarzeniu strona słoweńska podała przez systemy wymiany informacji o zdarzeniach radiacyjnych USIE (system Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) i webECURIE (system Komisji Europejskiej).

Źródło: paa.gov.pl

foto: onet.pl