Published on :

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez HELIO S.A. wycofaniu 3 partii produktu Sezam czarny „Helio”, 200 g ze względu na wykrycie tlenku etylenu w surowcu użytym do ich produkcji.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Szczegóły dotyczące produktu:

Wycofaniu podlegają 3 następujące partie produktu Sezam czarny „Helio”, 200 g:

  • nr partii: 91412; data minimalnej trwałości: 10.2021
  • nr partii: 54016; data minimalnej trwałości: 12.2021
  • nr partii: 7504; data minimalnej trwałości: 04.2022

Producent: HELIO S.A. Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma HELIO S.A. bezzwłocznie po otrzymaniu informacji od dostawcy uruchomiła procedurę wycofania od odbiorców ww. partii wyrobów gotowych.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta
i dystrybutorów.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie.

Źródło: gis.gov.pl