Published on :

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom zapewnienia ważności wyników badań i wzorcowań. Obecni podczas panelu eksperci z różnych obszarów związanych z działalnością laboratoryjną podzielą się w formie on-line swoją wiedzą i doświadczeniami. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału oraz zachęcamy do włączania się w dyskusje i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie spotkania.

Tematyka spotkania

  • wymogi ISO 17025 w zakresie ważności wyników,
  • praktyczna realizacja potwierdzenia ważności wyników,
  • wzorce i certyfikowane materiały odniesienia w praktyce laboratoryjnej,
  • badania biegłości jako narzędzie w praktyce laboratoryjnej,
  • systemy informatyczne wspomagające pracę laboratorium.

Eksperci
Swoją obecność w charakterze ekspertów potwierdzili przedstawiciele następujących podmiotów:

Główny Urząd Miar, Warszawa,
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.– akredytowane laboratorium badawcze, akredytowany organizator badań biegłości i akredytowany producent materiałów odniesienia, Jastrzębie-Zdrój,
Sonel S.A. – producent przyrządów pomiarowych, akredytowane laboratorium wzorcujące, Świdnica,
Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. – akredytowane laboratorium badawcze, Katowice.

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy dokonać zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny dostępny tu:

Forum Laboratoryjnie.pl | 17 lutego 2021