Published on :

17 lutego przedstawiciele laboratoriów badawczych i wzorcujących, przedstawiciele branży laboratoryjnej oraz osoby zainteresowanych tematyką badań uczestniczyli w wirtualnym Forum zorganizowanym przez portal www.laboratoryjnie.pl. W spotkaniu, którego tematyka poświęcona była potwierdzaniu ważności wyników badań i wzorcowań wzięło udział 450 osób. Podczas prawie 5 godzin prelekcji zaproszeni do dyskusji eksperci przedstawiali formalne wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie potwierdzania ważności wyników oraz praktyczne przykłady ich realizacji.

Merytoryczną część spotkania rozpoczął wykład Pana Ryszarda Malesy pt.: „Ważność wyników w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”. Z kolei dr Anna Pietrzak, przedstawiciel Głównego Urzędu Miar poruszyła zagadnienia roli materiałów odniesienia w laboratoryjnej praktyce. Swoimi doświadczeniami z zakresu tematyki spotkania podzielili się również specjaliści z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o., Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., Sonel S.A. oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Po zaplanowanych wystąpieniach rozpoczął się panel dyskusyjny, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji w osobach Pani Hanny Tugi oraz Pana Tadeusza Matrasa.

Spotkanie zorganizował portal www.laboratoryjnie.pl

Partnerami spotkania byli:

Hach – Producent odczynników i przyrządów do testowania i analizowania jakości wody

Air Liquide – Światowy lider w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia

Right Solution. – Usługi dla ochrony środowiska

Do pobrania:

materiał prasowy (pdf)

materiał prasowy (docx)