Published on :

Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem.

10 kwietnia rozpoczynamy pierwszą edycję, pt.:

Profesjonalny personel – profesjonalne laboratorium

dotyczącą praktycznych aspektów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Czas trwania:

Osiem 3-godzinnych zajęć on-line zrealizowanych w terminie od 10 kwietnia do 29 maja 2021 roku.

Szczegóły dostępne są tu:

Akademia profesjonalisty