Published on :

Sekcja Ochrony Środowiska Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB organizuje badania biegłości z zakresu pobierania próbek ścieków metodą manualną. W ramach programu 2/2021 uczestnicy pobierać będą ręcznie próbki ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków oraz dokonywać pomiarów in situ w zakresie temperatury, pH oraz PEW. Liczba uczestników jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Klubu POLLAB. Badania biegłości zostana przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Ważne informacje:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2021 r.

Termin PT: 11.05.2021 r.

Termin otrzymania raportu z PT: 11.06.2021 r.

Miejsce realizacji: Chodzież (woj. wielkopolskie).

Opis programu oraz formularz zgłoszeniowy:

http://pollab.pl/Wykaz,porownan,miedzylaboratoryjnych,2021,477.html

Źródło: pollab.pl