Published on :

W związku z trzecią falą zachorowań na COVID-19 w województwie mazowieckim, dzięki pomocy Wojewody Mazowieckiego i inicjatywie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego laboratorium diagnostyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu w szczycie kwietniowych zachorowań zostało wsparte przez mobilne laboratorium diagnostyczne Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W otwarciu mobilnego laboratorium udział wzięli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz.

– Dziś przy Radomskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej otwarte zostało mobilne laboratorium Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP. W tym trudnym czasie zwiększonej zachorowalności jest to bardzo wymierne wsparcie dla pracy laboratorium PSSE w postaci blisko 100 dodatkowo przebadanych pod kątem COVID próbek na dobę. Dziękuję szefostwu MON Ministrom Mariuszowi Błaszczakowi i Wojciechowi Skurkiewiczowi za wyrażenie zgody oraz Mazowieckiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu dr n. med. Przemysławowi Rzodkiewiczowi za współpracę przy tym projekcie – powiedział podczas briefingu prasowego Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

W ubiegłym roku dzięki decyzji, którą podjął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojsko wzmocniło pracę Laboratorium WSSE w Warszawie. Teraz pomoc otrzyma Radom i powiat radomski.

Do wsparcia działań PSSE w Radomiu Komendant Centrum płk Radosław Skrzypczyński wyznaczył zespół w składzie: trzech diagnostów laboratoryjnych; dwóch techników.  Mobilne laboratorium mikrobiologiczne znajduje się w zabudowie kontenerowej.

Zespół zwiększy możliwości diagnostyczne laboratorium COVID-19 PSSE w Radomiu o blisko sto prób przebadanych próbek dziennie w kierunku COVID-19.

***
Laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie posiadają w swoim składzie laboratorium BSL-2, które wykonuje badania wirusologiczne metodą molekularną (Real Time PCR). Od początku epidemii w Polsce działa ono w systemie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu, z wykorzystaniem sił i środków mobilnego laboratorium diagnostycznego Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP. Wysoce wykwalifikowana kadra obu instytucji, podzielona na zespoły, wspólnie realizuje badania w kierunku SARS-CoV-2, a ich doświadczenie laboratoryjne zaowocowało realizacją tak trudnych zadań praktycznie w ciągu jednego dnia przygotowań organizacyjnych.

Wsparcie diagnostyczne ze strony Sił Zbrojnych RP jest nieocenioną pomocą dla mazowieckiej inspekcji sanitarnej, biorąc pod uwagę duży obszar województwa mazowieckiego, gęstość zaludnienia oraz wysoki wzrost zachorowań na COVID-19.

Źródło: gov.pl