Published on :

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium chcące potwierdzić swoje kompetencje (w szczególności uzyskać akredytację) powinno wdrożyć w swojej działalności wymogi tej normy w całym jej zakresie. Zakres ten, począwszy od bezstronności i poufności poprzez strukturę laboratorium, wymagania dotyczące jego zasobów, procesów oraz systemu zarządzania kończąc na praktycznych przykładach rozwiązań omówimy 15 czerwca w trakcie spotkania on-line. Zapraszamy do udziału:

KOMPETENTNE LABORATORIUM – WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02