Published on :

Co to jest pomiar? Czym powinien się charakteryzować wynik pomiaru? Jak wygląda proces stwierdzenia zgodności z wymaganiami w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 a także dokumentu ILAC-G8:09/2019 i ISO/IEC Guide 98-4? Jakie są sposoby uwzględniania niepewności przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności lub niezgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacją?

To wybrane z pytania z zagadnień, które będą w centrum naszej uwagi 13 sierpnia w trakcie bezpłatnego webinaru pt.: „CZY WYNIK JEST ZGODNY Z KRYTERIUM? OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI”

Zapraszamy do udziału. Opis wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tu:

CZY WYNIK JEST ZGODNY Z KRYTERIUM? OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI – WEBINAR