Published on :
Politechnika Gdańska jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce dołączyła do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba Globe at Night – Sky Brightness Monitoring Network (GaN-MN). Pomiary wykonywane są przy pomocy specjalistycznego czujnika SQM-LE firmy Unihedron przeznaczonego do długoterminowego monitorowania. Cała sieć liczy 64 czujniki zlokalizowane w 19 krajach na świecie.

Na sukces składa się zaangażowanie grupy badawczej ILLUME działającej w ramach Centrum EkoTech. Inicjatorem pomysłu i wstępnych rozmów była dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury, natomiast dr inż. Katarzyna Bobkowska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska nadzorowała dalszy proces działań pozwalających na uruchomienie czujnika oraz dołączenie do sieci GaN-MN.

Czujnik SQM-LE został umieszczony na dachu Gmachu B. Pozwala on na pomiar jasności nieba na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej w trybie ciągłym. Dołączenie do sieci umożliwia dostęp do danych ze wszystkich czujników będących w sieci GaN-MN i tym samym zwiększenie jakości badań nad zanieczyszczeniem światłem sztucznym w nocy prowadzonych przez grupę ILLUME. Pozwala również na zwrócenie uwagi na występowanie zjawiska jakim jest zanieczyszczenie światłem sztucznym i jego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.

Zmiany jasności nieba w czasie są również jednym z aspektów badań prowadzonych w ramach grantu: „Innowacyjna metoda monitorowania zanieczyszczenia światłem sztucznym w środowisku naturalnym i zurbanizowanym z wykorzystaniem bezzałogowych platform latających (dronów)” finansowanego w ramach programu Argentum Triggering Research Grants, pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Bobkowskiej.

Źródło: pg.edu.pl