Published on :

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, rozpoczyna budowę centrum badawczego w Krakowie. Spółka podpisała umowę z firmą PORR S.A., która będzie pełnić funkcję generalnego wykonawcy inwestycji. Wartość umowy netto wynosi 87 mln zł.

Budowa własnego kompleksu laboratoryjno-biurowego ma fundamentalne znaczenie dla realizacji strategii Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023, która zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju Grupy poprzez rozwój organiczny i akwizycje. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna wyposażona zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe, innowacyjne usługi do oferty Spółki.

Na realizację inwestycji Selvita zabezpieczyła finansowanie w postaci grantu w wysokości 41,2 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 65 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie 2022/23 r. Centrum badawcze powstanie na nabytej przez Selvitę działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie, w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby Spółki. Sercem nowego obiektu Selvity będzie kompleks laboratoriów z zakresu, m.in. chemii medycznej, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej, ADME/DMPK, farmakologii in vivo oraz analityki. W przyszłości obiekt będzie w stanie zapewnić miejsce pracy dla ponad 250 osób.

„Naszym celem jest ciągły rozwój i stałe umacnianie pozycji na globalnym rynku firm CRO. Aby ten cel realizować musimy rozbudowywać powierzchnię badawczą. Z tego powodu zdecydowaliśmy o inwestycji we własny obiekt badawczo-rozwojowy. Dzięki temu, obok wynajmowanej powierzchni, będziemy mogli realizować badania również we własnych laboratoriach. Taki mieszany model prowadzenia działalności jest standardem wśród liczących się firm CRO, gdyż zwiększa stabilność dostawcy usług, a to jest istotne dla naszych największych klientów” – komentuje Dariusz Kurdas, członek zarządu Selvity.

Realizacja tej inwestycji pozwoli nam nie tylko zwiększyć skalę działalności i poszerzyć ofertę, ale także podnieść konkurencyjność, dzięki wprowadzeniu do naszego portfolio nowych technologii i usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków” – dodaje Kurdas.

Obecnie Selvita prowadzi działalność w kilku lokalizacjach. W Polsce, 6.000 m2 powierzchni badawczej Spółki znajduje się w Krakowie i Poznaniu, a przejęcie chorwackiej Fidelty przyczyniło się do zwiększenia przestrzeni badawczej Grupy o dodatkowe 6.000 m2. Realizacja inwestycji zapewni Selvicie dodatkowe 10.000 m2 powierzchni, w tym około 4.000 m2 przestrzeni laboratoryjno-biurowej.

Źródło: selvita.com