Published on :

Badania laboratoryjne to nasza codzienność. Wasza również. To ich wyniki charakteryzują komfort naszego życia. Od jakości badań zależy nasze zdrowie. Przez laboratoryjne pomieszczenia, stoły i urządzenia przechodzi niemal wszystko co nas otacza. Zabawki, meble, produkty spożywcze, wody, gleby, powietrze, krew… wszystko podlega badaniom, których wyniki determinują nasze bezpieczeństwo.

Bez względu na to czy badania dotyczą komórek nowotworowych, zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu czy bakterii chorobotwórczych w wodach letniego kąpieliska ich jakość w największym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia pracowników laboratorium.

Decyzje podjęte na podstawie błędnych wyników badań mogą być tragiczne w skutkach. Dlatego stawiamy sobie za cel podnoszenie jakości badań w Polsce. Chcemy dać laboratoriom dostęp do rzetelnej wiedzy poprzez wysokiej jakości szkolenia, eksperckie dyskusje i merytoryczne materiały wideo. Chcemy również stworzyć platformę wymiany informacji – forum, które będzie scalać laboratoryjne środowisko. Oto jedno z narzędzi do tego celu: