Published on :

Zostań audytorem wewnętrznym w laboratorium! W dniach 7-8 października planujemy stacjonarne warsztaty, których celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia audytu wewnętrznego w laboratorium oraz doskonalenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji audytu wewnętrznego. Na szkoleniu poruszane będą takie zagadnienia jak m.in.:

  • audytowanie systemu zarządzania oraz wymagań technicznych,
  • przygotowanie do audytu,
  • realizacja audytu, ustalenia, podsumowanie i wnioski,
  • działania poaudytowe,
  • wytyczne dotyczące audytowania według PN-EN ISO 19011, w odniesieniu do laboratoriów.

Dla kogo to szkolenie:

Szkolenie dedykowane jest w szczególności:

  • audytorom wewnętrznym w laboratoriach, które mają wdrożony system zarządzania zgodnie z normą 17025,
  • kandydatom na audytorów w laboratoriach,
  • audytorom wewnętrznym w laboratoriach, które zamierzają wystąpić z wnioskiem o akredytację w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  • dla osób pracujących w kompetentnych (tzn. spełniających wymagania normy 17025) laboratoriach, które chcą przygotować się do audytu wewnętrznego.

Spotykamy się w Warszawie!

Więcej informacji: Dwudniowe warsztaty – audytor wewnętrzny