Published on :

Polska metrologia wzbogaciła się o dwa nowe wzorce państwowe. Decyzją nr 42 Prezesa Głównego Urzędu Miar za państwowy wzorzec jednostki miary mocy prądu elektrycznego przemiennego uznany został wzorzec jednostki miary mocy prądu elektrycznego przemiennego złożony z układu zsynchronizowanych multimetrów próbkujących, zestawu boczników, zsynchronizowanych źródeł prądowych i napięciowych oraz z wzorcowych liczników energii elektrycznej. Z kolei Decyzja nr 43 określa państwowy wzorzec jednostki miary gęstości jako monokryształ krzemu o nazwie WASO 9.2, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 28 mm × 39 mm × 60 mm i masie 153 g oraz monokryształ krzemu o nazwie SILO2, w kształcie kuli o średnicy 94 mm i masie 997,3 g.

Miejscem stosowania i przechowywania obu państwowych wzorców jest siedziba Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

Źródło: gum.gov.pl