Published on :

Propagacja rozkładów metodą Monte Carlo, metody badań cementu, wapna budowlanego, oraz Cr(VI) w glebach i odpadach to niektóre z nowości w zbiorach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Poza wyżej wymienionymi dostępne są również normy dotyczące badań geotechnicznych i pobierania próbek ścieków. Więcej informacji na temat ostatnio zaktualizowanych norm znajdziecie tu:

Nowelizacja norm – 31.12.2021 r.