Published on :

Źródło: shim-pol.pl

Firma SHIM-POL jako wyłączny przedstawiciel japońskiego producenta aparatury Shimadzu w Polsce poszukuje kandydatów na stanowisko:

INŻYNIER SERWISU / WSPARCIA APLIKACYJNEGO MASZYN WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Miejsce pracy: cała Polska

ZADANIA:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za instalację i konfigurację aparatury Shimadzu, wsparcie techniczne i aplikacyjne, szkolenia użytkowników, budowanie relacji z Klientami firmy oraz wsparcie w rozwoju metod analitycznych.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (wymagane wykształcenie o kierunku technicznym związanym z badaniami materiałów lub pokrewnym)
 • Mile widziana 2-letnia praktyka obejmująca pracę z maszynami wytrzymałościowymi/testującymi
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet Windows, pakiet Office, Internet
 • Prawo jazdy kategorii B – gotowość do częstych wyjazdów
 • Wysoka samodzielność, kreatywność oraz komunikatywność
 • Silna motywacja i umiejętność organizacji czasu pracy
 • Dokładność, sumienność i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista

CO OFERUJEMY?

 • Atrakcyjną i samodzielną pracę w międzynarodowym środowisku
 • Możliwość samorealizacji i ciągłego rozwoju
 • Szkolenia krajowe i zagraniczne
 • Motywacyjny system wynagradzania

APLIKUJ TERAZ!

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
[email protected]

Rekrutacja trwa do 31 marca 2022 roku.

 

Prosimy o umieszczenie w treści aplikacji o pracy poniższej klauzuli zgody. Aplikacje bez odpowiedniej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez „SHIM-POL”.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez „SHIM-POL”.

Administratorem danych jest „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym obecnym i przyszłym procesem rekrutacji jest Kodeks pracy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.