Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją” (projekt P1 wydania 16 z 27.07.2022 r.).

W liście skierowanym do kierowników jednostek oceniających zgodność oraz pozostałych stron zainteresowanych Dyrektor PCA Pani Lucyna Olborska przedstawia projektowane zmiany.

Uwagi i komentarze do dokumentu należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 19.08.2022 r. na adres: [email protected] podając w temacie: DA-04, projekt wyd. 16.

Projekt dokumentu dostępny jest tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-da-04,656.html

Źródło: pca.gov.pl