Published on :

Kierownik laboratorium to osoba do zadań specjalnych. Musi mieć wiedzę techniczną, umiejętność kierowania zespołem, pogląd na zmieniające się otoczenie, w którym działa laboratorium. Kompetencje na tym stanowisku to kluczowy element profesjonalnego laboratorium. To również motyw przewodni 4. edycji naszej Akademii Profesjonalisty. W serii spotkań z praktykami przedstawimy następujące zagadnienia

  • Norma PN EN ISO IEC 17025:2018-02 jako podstawowe wymaganie systemu jakości w laboratorium oraz wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów akredytowanych
  • Zarządzanie kompetencjami pracowników – od oceny potrzeb zatrudnienia po ocenę potrzeb szkoleniowych, nadzór nad kompetencjami i ocenę pracy pracownika – jak na to wszystko znaleźć sposób w gąszczu codzienności?
  • Komunikacja w zespole, zarządzanie czasem i budowanie świadomości jakościowej metodą małych kroków – czyli ryba psuje się od głowy, ale wszyscy są odpowiedzialni za końcowy efekt
  • Szacowanie wydajności laboratoryjnej, kosztów pracy, kosztów jakości oraz zarządzanie różnymi typami umów w laboratorium, wykorzystanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania jakością w laboratorium
  • Analiza ryzyka w procesach laboratorium – czyli podejmowanie decyzji na podstawie świadomego wyboru
  • Zarządzanie wyposażeniem w świetle wymagań PN EN ISO IEC 17025:2018-02
  • Audyty jako narzędzia doskonalenia i odpowiedzialność Kierownika Laboratorium za wnioski płynące z audytów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Skargi, zażalenia i niezgodności a jakość. Łyżka dziegciu w beczce miodu – czyli w jaki sposób niemiłe informacje służą doskonaleniu
  • Narzędzia marketingowe w laboratorium.

Zaczynamy w kwietniu. Do 15 marca macie możliwość skorzystania z promocyjnych warunków udziału.

Szczegóły dostępne są tu:

AKADEMIA PROFESJONALISTY – edycja 4