Published on :

Sprawozdanie z badań to „wizytówka” laboratorium. Jego zawartość decyduje o ważności przedstawionych wyników badań. Wpływa także na dalszą współpracę z Klientem, dla którego to podstawowy dokument.

 • Jakie informacje powinny znajdować się na sprawozdaniu z badań?
 • Jakie powinny być uprawnienia i kompetencje Personelu autoryzującego sprawozdania z badań?
 • Kiedy możemy wydać zmianę do sprawozdania z badań i jakie informacje powinna zawierać?
 • Co oznacza komunikat PCA nr 353 w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację?

To pytania, na które odpowiemy 16 lutego; szczegóły dostępne są tu:

Webinar 16.02.2023 r.

  Harmonogram szkolenia: 16 lutego godz. 9:00 – 10:15

  1. Interpretacja wymagań dotyczących raportowania wyników w normie PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
  2. Ustalenia z Klientem odnośnie stwierdzenia zgodności wyników z badań
  3. Wygląd Sprawozdania z badań
  4. Zmiany do Sprawozdań z badań
  5. Autoryzacja Sprawozdań z badań – uprawnienia i kompetencje Personelu
  6. Podsumowanie i zakończenie