Published on :

Wśród wielu metod polegających na badaniu widm próbek jedną z najpopularniejszych jest spektroskopia Ramana. To jedna z technik, które wykorzystują rozproszone promieniowanie do przeprowadzenia pełnego i miarodajnego sprawdzenia składu obserwowanego materiału. Aparatura analityczna do tego rodzaju zadań może być bez trudu wykorzystana także w terenie.

Dowiedz się więcej: Spektroskopia Ramana