Published on :

Mikrobiolog – charakterystyka zawodu

Praca mikrobiologa jest niezwykle ciekawa ze względu na różnorodność mikroorganizmów w otaczającym nas świecie. Mikrobiolog zajmuje się przede wszystkim wykrywaniem oraz identyfikowaniem bakterii, grzybów i wirusów w różnych materiałach diagnostycznych. Z punktu widzenia, mogłoby się wydawać, że jest to praca monotonna i wykrywa się tylko kilka mikroorganizmów, które nie mogą być obecne w kosmetykach bądź lekach. Jest to błędne przekonanie, ponieważ zatrudnienie w laboratoriach działających przy firmach produkcyjnych sprawia, iż mikrobiolog ma do czynienia z różnorodnymi mikroorganizmami, które dostają się do środowiska produkcji, np. z surowcami czy opakowaniami. Mimo tego, iż wykonuje się badania w kierunku obecności konkretnych bakterii, nie można pozostać obojętnym na inne chorobotwórcze bakterie znajdujące się w badanej próbce.

Laboratoria mikrobiologiczne w wielu firmach zajmują się przede wszystkim badaniem czystości mikrobiologicznej. Mają one za zadanie określić, czy nie doszło do zakażenia mikrobiologicznego wyprodukowanego np. leku, kosmetyku bądź żywności. Mikrobiolog zajmuje się głównie wykonywaniem posiewów mikrobiologicznych. Wspomnianą czynność wykonuje z zastosowaniem różnych metod badawczych. Badania mikrobiologiczne są procesem wieloetapowym. Pobierając materiał do badań, mikrobiolog zachowuje szczególną ostrożność, by zapobiec kontaminacji próbki przez drobnoustroje znajdujące się w otoczeniu.

 

Gdzie znajdują zatrudnienie mikrobiolodzy?

Mikrobiolodzy mają szeroką ofertę wyboru pracy. Mogą szukać zatrudnienia w instytucjach naukowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w laboratoriach badających żywność, wodę, a także w laboratoriach farmaceutycznych, kosmetycznych, w szpitalach jako epidemiolodzy, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach diagnostycznych oraz w ośrodkach zajmujących się profilaktyką zdrowia.

Jakie cechy powinny charakteryzować mikrobiologa?

Z pewnością dla każdego zawodu możemy przyporządkować pewne cechy, które pomagają w pracy zawodowej. W przypadku mikrobiologa możemy zaliczyć: cierpliwość, dociekliwość, dokładność, upór oraz umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Jak wygląda praca mikrobiologa w firmach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego?

Do podstawowych zadań mikrobiologa w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym należy między innymi:

– obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego,

– rejestracja próbki w systemie,

– pobieranie i wykonywanie badań mikrobiologicznych surowców używanych do produkcji,

– pobór i badanie wody używanej do produkcji oraz do mycia urządzeń,

– wykonywanie badań mikrobiologicznych mas kosmetycznych oraz gotowych wyrobów kosmetycznych,

– opracowywanie i aktualizacja dokumentacji obowiązującej w laboratorium,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych badań,

– analiza i ocena otrzymanych wyników badań,

– szkolenie personelu z zakresu higieny oraz stosowania środków myjąco-dezynfekujących,

– kontrola dostarczanych surowców oraz opakowań,

– przygotowanie podłoży mikrobiologicznych,

– udział w audytach,

– pobór próbek powietrza oraz wymazów środowiskowych w pomieszczeniach produkcyjnych,

– pomoc w doborze układu konserwującego do danej receptury kosmetycznej,

– kontrole międzyoperacyjne i wewnątrzprocesowe procesu wytwarzania,

– zwalnianie surowców do produkcji,

– pobieranie prób archiwalnych surowców i wyrobów gotowych.

 

Rola mikrobiologa w laboratorium diagnostycznym oraz w laboratorium działającym przy firmie produkcyjnej

Należy podkreślić, jak ważną rolę odgrywa mikrobiolog w laboratorium diagnostycznym. Wykonuje on badania mające na celu wykrycie i identyfikację drobnoustrojów obecnych w badanym materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów. Rozpoznanie mikroorganizmów, które są przyczyną choroby jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia to zastosowanie odpowiedniego leczenia skierowanego na eliminację konkretnego patogenu.

Bardzo ważna jest rola mikrobiologa w firmach produkcyjnych. Stały monitoring czystości urządzeń, pomieszczeń i personelu jest niezwykle istotny na każdym etapie wytwarzania kosmetyków czy leków. Wykrycie zagrożenia na wczesnym etapie pozwala na uniknięcie w późniejszym etapie dochodzeń mikrobiologicznych, a nawet może uchronić przed koniecznością ściągnięcia produktu z rynku.

Anna Barańska

Obraz autorstwa DCStudio na Freepik