Published on :

PT013 to najnowszy numer akredytowanego organizatora badań biegłości. Od niedawna certyfikat o takim numerze należy do Centrum Szkoleniowo-Badawczego ARQUES Sp. z o.o.

Zakresem akredytacji PT013 objęte są trzy programy PT:

  • Environment SA-1 – badanie fizykochemicznych cech próbek gleby rolnej 
  • Environment SAMP-4 – pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
  • Environment SAMP-5 – pobieranie próbek osadu ściekowego i gleby rolnej

Kliknij tu aby sprawdzić zakres

Ponadto w ofercie ARQUES Sp. z o.o. znajdują się nieakredytowane programy badania biegłości w zakresie pobierania próbek, organizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011:

 – program Environment SAMP-2 – pobieranie próbek ścieku oczyszczonego metodą manualną i automatyczną;

– program Environment SAMP-3 – pobieranie próbek wody podziemnej, wód powierzchniowych z rzeki i z jeziora ;

– program Environment SAMP-6 – pobieranie próbek odpadu (o kodzie 19 08 02 lub 19 08 01);

– program Environment SAMP-7 – pobieranie próbek gleby z terenów miejskich i przemysłowych.

 Wszystkie programy – zarówno akredytowane jak i nieakredytowane – są organizowane z częstotliwością dwóch rund w ciągu roku.

Dane kontaktowe organizatora:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

661 296 587 – Koordynator ds. badań biegłości – Rafał Ziółkowski

661 296 543 – Koordynator ds. szkoleń i organizacji – Iwona Federkiewicz