Published on :

W Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym odbyło się otwarcie nowego Laboratorium Metalurgii Wodorowej w Grupie Badawczej: Procesy Surowcowe.

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt badawczy pozwalający na redukcję próbek rudy żelaza lub innego tlenkowego materiału żelazonośnego w atmosferze wodoru lub mieszaninie gazów z różnym udziałem wodoru w temperaturze do 1500°C.

Piec do redukcji pozwala badać i co za tym idzie optymalizować procesy redukcji wodorem tlenków żelaza w różnej postaci w funkcji temperatury oraz składu chemicznego atmosfery redukującej.

Infrastruktura towarzysząca pozwala na precyzyjne kontrolowanie atmosfery redukcyjnej oraz analizę gazów po procesowych.

W otwarciu laboratorium udział wzięli: Aleksandra Wysocka, zastępczyni prezydenta Gliwic, Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz władze Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego: prof. dr hab. inż. Adam Zieliński – Dyrektor; dr hab. inż. Jarosław Marcisz, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych; Michał Janasik, Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji i Sprzedaży; Agnieszka Jarecka, Pełnomocnik ds. Finansowych i Operacyjnych; dr inż. Hanna Purzyńska, Dyrektor Centrum Badań Materiałów; Magdalena Szczyrba, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu.

Wydarzenie wspierali członkowie zespołu badawczego laboratorium: dr inż. Mariusz Borecki i dr inż. Janusz Stecko oraz pracownicy pozostałych Centrów Badawczych Instytutu.

Inwestycja, jego budowa i zakup sprzętu do Laboratorium Metalurgii Wodorowej, wyniosła prawie 2 miliony złotych.

Laboratorium składa się pomieszczenia do realizacji badań oraz pomieszczenia stanowiącego zaplecze.

W ramach projektu zakupiono aparaturę badawczą składającą się z:​

  • spektrometru
  • pieca do redukcji w atmosferze wodoru Czylok
  • urządzenia do oznaczania właściwości redukujących rud i spieków

Źródło: git.lukasiewicz.gov.pl