Published on :

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o. jest jednostką  działającą od roku 2014. Zajmuje się badaniami próbek środowiskowych w swoim akredytowanym laboratorium (nr certyfikatu AB 1539), organizacją szkoleń praktycznych i teoretycznych a także organizacją badań biegłości w zakresie pobierania oraz badania próbek środowiskowych.

W pierwszym kwartale bieżącego roku ARQUES Sp. z o.o. uzyskało certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (nr certyfikatu PT 013). Certyfikatem objęte są trzy programy PT organizowane przez ARQUES Sp. z o.o.:

  • Environment SA-1 – badanie fizykochemicznych cech próbek gleby rolnej

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  • Environment SAMP-4 – pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

POBIERZ PROGRAM 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  • Environment SAMP-5 – jedyny dostępny w Polsce akredytowany program w zakresie pobierania próbek osadu ściekowego i gleby rolnej!!!

POBIERZ PROGRAM 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Ponadto w ofercie ARQUES Sp. z o.o. znajdują się nieakredytowane programy badania biegłości w zakresie pobierania próbek, organizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011:

  • Environment SAMP-2 – pobieranie próbek ścieku oczyszczonego metodą manualną i automatyczną;

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • Environment SAMP-3 – pobieranie próbek wody podziemnej, wód powierzchniowych z rzeki i z jezior;

POBIERZ PROGRAM 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  • Environment SAMP-6 – pobieranie próbek odpadu (o kodzie 19 08 02 lub 19 08 01);

POBIERZ PROGRAM 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • Environment SAMP-7 – pobieranie próbek gleby z terenów miejskich i przemysłowych.

POBIERZ PROGRAM 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 Badania w zakresie pobierania próbek organizowane są w siedzibie Spółki – Chodzież, woj. wielkopolskie lub w jej pobliżu.

Wszystkie programy – zarówno akredytowane jak i nieakredytowane – są organizowane z częstotliwością dwóch rund w ciągu roku.

Aktualnie trwają zapisy do drugich rund wszystkich wymienionych programów. Termin nadsyłania zgłoszeń w zależności od programu upływa między 1 września a 18 października!!!

Pełna oferta usług dostępna jest na stronie internetowej www.arques.pl.

 Adresy e-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 Telefony kontaktowe:

661 296 587 – Koordynator ds. badań biegłości – Rafał Ziółkowski

661 296 543 – Koordynator ds. szkoleń i organizacji – Iwona Federkiewicz