Published on :

Im cenniejszy produkt lub usługa, tym zaplecze logistyczne powinno spełniać bardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nie bez powodu zatem logistyka magazynowa dla branży farmaceutycznej musi być dostosowana do standardów wyznaczonych przez Prawo farmaceutyczne i Dobrą Praktykę Dystrybucyjną. Wszystko po to, aby zapewnić odbiorcy końcowemu bezpieczeństwo stosowania farmaceutyków z zachowaniem ich odpowiednich właściwości.

 Dostosowanie zaplecza magazynowego do obowiązujących standardów

Logistyka magazynowa to niezwykle istotny element działania w branży farmaceutycznej. W związku ze specyfiką przechowywanych produktów, zaplecze logistyczne powinno spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, które regulowane są przez Prawo farmaceutyczne i Dobrą Praktykę Dystrybucyjną. W przypadku przechowywania suplementów diety, które traktowane są jako produkty spożywcze, niezbędna jest także opinia sanepidu.

„Firmy zajmujące się logistyką dla farmacji zobligowane są do zyskania stosowanych zezwoleń na przechowywanie różnego typu produktów leczniczych, a także do dostosowania zaplecza magazynowego do standardów wyznaczonych przez odpowiednie przepisy oraz specyfikację farmaceutyków. Dlatego już na etapie projektowania magazynu należy uwzględnić m.in. odpowiednie instalacje umożliwiające podłączenie urządzeń grzewczo-chłodzących, rozmieszczenie pomieszczeń, a także ilość regałów wysokiego składowania. Istotne jest także mapowanie wstępne, dzięki któremu można sprawdzić czy w magazynie panuje odpowiednia temperatura i wszystko dobrze działa” – wyjaśnia Piotr Gawle, Zastępca dyrektora logistyki w Pharmalink.

Wszystkie leki muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Dlatego zaplecze magazynowe powinno być wyposażone w lodówki, zamrażarki, pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze i inne urządzenia, które zapewnią odpowiednie środowisko dla przechowywanych produktów. Dodatkowo w magazynach farmaceutycznych powinno wykonywać się mapowanie – w okresie letnim i zimowym, aby sprawdzić jak temperatura na zewnątrz wpływa na wydajność urządzeń i otoczenie w pomieszczeniach. W tego typu zapleczach logistycznych powinny także zostać zamontowane rejestratory temperatury, dzięki którym pracownicy mogą kontrolować warunki panujące wewnątrz magazynu, a w razie takiej potrzeby zmienić nastawy urządzeń. Wszelkie przekroczenia temperatur powinny być zgłaszane do klienta, a także dokumentowane w systemach jakości operatora logistycznego. Warto wspomnieć o tym, że jeśli w magazynach farmaceutycznych przechowywane są środki odurzające, substancje psychotropowe czy prekursory, to wymagają one umieszczenia w osobnym pomieszczeniu, do którego dostęp będą miały tylko wyznaczone osoby.  

Kontrola terminów ważności leków i jakości usług podstawą farmalogistyki

W logistyce dla farmacji niezwykle istotna jest kontrola terminów ważności leków. Systemy magazynowe powinny być zoptymalizowane tak, aby umożliwić rotację towarów i pierwszeństwo używania farmaceutyków z krótszym terminem ważności, aby uniknąć marnowania, a zarazem utrzymywać najwyższą jakości dostarczanych produktów.

„Dobre zarządzanie zapasami jest istotne, aby uniknąć niedoborów lub nadmiernego zatrzymywania leków w magazynie. Wykorzystanie odpowiednich systemów informatycznych do prognozowania zapotrzebowania na farmaceutyki oraz optymalizacji zamówień może pomóc w utrzymaniu równowagi między dostępnością a minimalizacją kosztów” – dodaje Michał Wiśniewski, Kierownik magazynu hurtowni farmaceutycznej w Pharmalink.

Dodatkowo wszystkie etapy logistyki magazynowej dla farmacji powinny podlegać ścisłym procedurom kontroli jakości obejmujących przyjmowane dostawy, ale także monitorowanie warunków przechowywania oraz systematyczne przeglądy stanów magazynowych, aby zapobiegać uszkodzeniom czy przeterminowaniu produktów. Jeśli chodzi o przyjmowanie dostaw, ale także przygotowywanie transportu z lekami przez operatora logistycznego, cała dokumentacja oraz towar (pod kątem ilościowym i jakościowym) powinny być dokładnie sprawdzane zanim zostaną przyjęte do magazynu lub wyruszą w drogę do odbiorcy końcowego. Kontroli podlega także temperatura w aucie. Współczesna logistyka dla farmacji wymaga efektywnego systemu śledzenia produktów w całym łańcuchu dostaw, dlatego rzetelni operatorzy logistyczni powinni dopasować swoje usługi do obowiązujących standardów.

Pharmalink wszystkie procesy realizuje w oparciu o Prawo farmaceutyczne oraz Dobre Praktyki Dystrybucyjne (DPD), co gwarantuje bezpieczeństwo, najwyższą jakość świadczonych usług, a także dostępność leków. Przekłada się to bezpośrednio na zadowolenie klientów i opiekę nad pacjentami.

Lider logistyki dla farmacji

Pharmalink od ponad 13 lat jest wiodącym dostawcą rozwiązań logistycznych dla branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w transporcie leków w warunkach pełnej kontroli temperatury. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, obsługi magazynowej i dystrybucji leków dla branży farmaceutycznej zarówno dla rynku ludzkiego, jak i weterynaryjnego. Współpracuje z największymi koncernami farmaceutycznymi, hurtowniami farmaceutycznymi, szpitalami, aptekami oraz odbiorcami leczniczych preparatów weterynaryjnych. Oferowane przez Pharmalink usługi są w pełni zgodne z wymogami Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Gwarantuje to najwyższą jakość przechowywania, transportu i doręczenia leków – bezpiecznie i na czas. Nie bez przyczyny, misja firmy brzmi: „DOWOZIMY ZDROWIE”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.pharmalink.pl/

Źródło: materiały przesłane do Redakcji