Published on :

W dniach 12-14 września pracownicy Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego GIOŚ uczestniczyli w 32. spotkaniu AQUILA – sieci krajowych laboratoriów referencyjnych państw Unii Europejskiej.

Spotkanie poświęcone było głównie zagadnieniom związanym z propozycjami zawartymi w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Zakładają one wprowadzenie pomiarów nowych – do tej pory nie badanych – rodzajów zanieczyszczeń po to, aby jeszcze dokładniej i szerzej monitorować jakość powietrza w krajach członkowskich. Doprecyzowują także wytyczne, których przestrzeganie zapewnić ma właściwą jakość danych uzyskiwanych w ramach nowych pomiarów.

Uczestnicy spotkania omówili również propozycje zmian w procedurze uczestnictwa krajowych laboratoriów referencyjnych w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Podczas 32. spotkania AQUILA zaprezentowano także projekt nowego przewodnika służącego do wyznaczania porównywalności tzw. niereferencyjnych metod badań do metod referencyjnych oraz przedstawiano postępy prac grup roboczych, zajmujących się aktualizacją norm europejskich dla pomiarów poszczególnych zanieczyszczeń.

W związku z trwającymi pracami nad zmianami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, na spotkaniu pojawiła się również propozycja wzmocnienia roli doradczej sieci AQUILA w zakresie wprowadzania nowych pomiarów, stosowania odpowiednich metodyk pomiarowych oraz tworzenia jednolitych procedur jakościowych obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich UE.

Źródło: gov.pl