Published on :

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został laureatem konkursu Weave-UNISONO. Jako kierownik projektu, we współpracy z partnerami z Niemiec przeprowadzi badania nad materiałami termoelektrycznymi pod kątem potencjalnego zastosowania w energetyce. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości ponad 2,3 mln zł.

Globalne zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i wzrost kosztów energii należą do najważniejszych problemów, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa. Prof. Krzysztof Wojciechowski wraz z partnerami z Niemiec będzie pracować nad rozwiązaniami umożliwiającymi zapewnienie bardziej efektywnej produkcji energii elektrycznej. Naukowcy skupią się na termoelektrycznej konwersji energii (TE), która wciąż wymaga opracowania szczegółowych rozwiązań, umożliwiających w przyszłości tańszą produkcję masową urządzeń wykorzystujących tę technologię. Celem projektu pt. Inżynieria entropowa oraz optymalizacja złącz w materiałach do efektywnej termoelektrycznej konwersji energii jest opracowanie materiałów termoelektrycznych o wysokiej sprawności do zastosowania w tanich i ekologicznych przetwornikach energii. Przy realizacji tych badań polscy naukowcy będą współpracować z zespołami Johannesa de Boor z German Aerospace Center oraz Wolfganga Mertina z Universität Duisburg-Essen.

Agencją wiodącą oceniającą wniosek była niemiecka Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

***

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do agencji wiodącej oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Źródło: agh.edu.pl