Published on :

 Tylko do 14 października mają czas młodzi chemicy na zgłoszenie swoich prac do 13. edycji prestiżowego konkursu „Złoty Medal Chemii 2023”, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie we współpracy z firmą DuPont – jednym z czołowych koncernów chemicznych na świecie. Autorzy najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich w dziedzinie chemii oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki, mają szansę po raz kolejny zawalczyć o Złoty Medal Chemii oraz inne atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści będą mogli ubiegać się o staż naukowy w IChF PAN oraz zyskają możliwość bezpłatnej realizacji badań w jego laboratoriach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce, w roku akademickim 2022/2023. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„To już trzynasta edycja konkursu Złoty Medal Chemii. Jak co roku, oczekujemy zgłoszeń wyróżniających się prac licencjackich i inżynierskich. Konkurs jest ceniony zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Warto wziąć w nim udział i pomóc swojemu rozwojowi. Dla nas, organizatorów konkursu, jest to kolejna okazja do kontaktów i spotkań z uzdolnionymi, młodymi studentami.” – tymi słowami zachęca do wzięcia udziału w konkursie prof. dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Prace na konkurs można nadsyłać za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma zaś 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści konkursu zyskają również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 14 października 2023.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury konkursu to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

„DuPont od samego początku jest współorganizatorem konkursu Złoty Medal Chemii. Jest to ważny element naszych działań na rzecz rozwoju polskiej nauki i branży chemicznej. Jako międzynarodowy lider w dostarczaniu naukowych rozwiązań dla przemysłu, mamy świadomość jak istotne jest wspieranie młodych naukowców, inwestowanie w naukę i łączenie jej z biznesem. To dzięki temu jesteśmy w stanie stawiać czoła coraz ambitniejszym wyzwaniom, jakie stawia przed nami świat.”  – mówi dr Tomasz Redzimski, Dyrektor Generalny DuPont Polska.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2023 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje finalistów odbędą się 21 listopada 2023 r, a ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 14 grudnia 2023 roku podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.zlotymedalchemii.pl.

***

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie  i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

tel. +48 22 343 3431

email: [email protected]

 

prof. dr hab. Marcin Opałło

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

tel. +48 22 3433108

email: [email protected]

 

Emilia Cichocka

Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
DuPont Polska Sp. z o.o.
tel. +48 881 937 681
email: [email protected]

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/

Strona firmy DuPont Polska: http://www.dupont.pl/

Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://www.ichf.edu.pl/press/