Published on :

Filtry membranowe z mieszanym estrem celulozy MCE, będące standardowym filtrem do większości zastosowań związanych z pobieraniem próbek aerozoli w higienie przemysłowej, składają się z czystych, biologicznie obojętnych mieszanin octanu celulozy i azotanu celulozy. Membrany MCE mają naturalnie niską zawartość metali i są kompatybilne z rozcieńczonymi zasadami i kwasami oraz węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Filtry MCE są hydrofilowe.

Metale w powietrzu – Metoda NIOSH 7300, OSHA ID-121 i OSHA ID-125G

Filtry membranowe SKC MCE spełniają specyfikacje NIOSH dotyczące zbierania i analizy metali unoszących się w powietrzu. MCE jest łatwo trawiony przez rozcieńczony kwas azotowy, co czyni go idealnym do analizy spektroskopii absorpcji atomowej (AAS).

Włókna azbestowe – NIOSH 7400 i OSHA ID-160

Struktura porów MCE zapada się pod wpływem oparów acetonu i zapewnia minimalne zakłócenia w zliczaniu włókien. Dzięki temu doskonale nadaje się do zbierania i analizy azbestu i innych włókien.

Dodatkowe zastosowania obejmują monitorowanie niektórych pestycydów i fluorków. Więcej informacji na temat zastosowań można znaleźć w przewodnikach SKC dotyczących pobierania próbek powietrza.

Filtry MCE o dopasowanej wadze

Dopasowane wagowo pary filtrów MCE są certyfikowane jako dopasowane wagowo z dokładnością do 50 µg. Załaduj filtry do kasety; górny filtr zbiera zanieczyszczenia, dolny filtr działa jako kontrola. Nie jest wymagane wstępne ważenie ani kondycjonowanie. Po pobraniu próbki oba filtry są ważone, a różnica między nimi stanowi masę próbki.

Typowy filtr ma szorstką i błyszczącą stronę. Błyszcząca strona jest łatwiejsza do odczytania pod mikroskopem, dlatego należy wystawić ją na działanie powietrza w celu przeprowadzenia analizy mikroskopowej. Szorstka strona skuteczniej zatrzymuje kurz; wystaw szorstką stronę do analizy grawimetrycznej.

Link do produktu

https://sylchem.pl/produkt/filtry-membranowe-skc-mce-sr-25mmpory-08um-op100szt/

Źródło: Sylchem.pl