Published on :

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży  jest jednostką  działającą od roku 2014. Zajmuje się badaniami próbek środowiskowych w swoim akredytowanym laboratorium (nr certyfikatu laboratorium badawczego – AB 1539), organizacją szkoleń praktycznych i teoretycznych a także organizacją akredytowanych i nieakredytowanych badań biegłości w zakresie pobierania oraz badania próbek środowiskowych (nr certyfikatu organizatora badań biegłości – PT 013).

Obecnie posiada w swojej ofercie 7 programów badania biegłości w tym 5 programów akredytowanych.

Klikając w poniższe linki znajdziecie Państwo opisy poszczególnych programów badania biegłości oraz formularze zgłoszeniowe.

Informacje te znajdziecie Państwo również na stronie internetowej www.arques.pl w zakładce BADANIA BIEGŁOŚCI.

PROGRAMY OBJĘTE ZAKRESEM AKREDYTACJI ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI nr PT 013:

  • Environment SA-1 – badanie właściwości fizykochemicznych gleb

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • Environment SAMP-2pobieranie próbek ścieku oczyszczonego do badań fizykochemicznych metodą manualną (próbka jednorazowa) i metodą automatyczną (próbka złożona)

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • Environment SAMP-4pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

  • Environment SAMP-5pobieranie próbek osadu ściekowego i gleby rolnej do badań fizykochemicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku tego programu: dodatkowo nieobjęte zakresem akredytacji pobieranie próbek osadu ściekowego do badań MIKROBIOLOGICZNYCH!!!

 

  • Environment SAMP-6pobieranie próbek odpadu o kodzie 19 08 02 (lub 19 08 05) do badań fizykochemicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PROGRAMY NIEAKREDYTOWANE ORGANIZOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO/IEC 17043:2011:

  • Environment SAMP-3pobieranie próbek wody powierzchniowe z rzeki, wody powierzchniowej z jeziora oraz wody podziemnej do badań fizykochemicznych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • Environment SL-7badanie właściwości fizykochemicznych osadów ściekowych

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: zmiana harmonogramu rundy. Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 12 kwietnia.

 Adresy e-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

Telefony kontaktowe:

661 296 587 – Koordynator ds. badań biegłości – Rafał Ziółkowski

661 296 543 – Koordynator ds. szkoleń i organizacji – Iwona Federkiewicz

 Adres kontaktowy:

ul. Mostowa 9a, 64-800 Chodzież

woj. wielkopolskie 

Zespół ARQUES Sp. z o.o.

foto: freepik.com