Published on :

Linia wag SYNERGY LAB
Najnowsza linia wag laboratoryjnych SYNERGY LAB firmy RADWAG jest dedykowana do realizacji najbardziej zaawansowanych procesów pomiaru masy. Profesjonalne mikrowagi XA 4Y.M.A PLUS oraz wagi analityczne XA 4Y.A PLUS zostały wyposażone w szereg funkcji gwarantujących optymalne warunki ważenia małych mas oraz zapewniających efektywność i ergonomię pracy.

Ergonomiczna konstrukcja wagi
Montaż i demontaż konstrukcji komory ważenia odbywa się bez użycia narzędzi dzięki zatrzaskowemu systemowi mocowania elementów. Pozwala to na łatwe utrzymanie komory ważenia w czystości oraz na szybki montaż przystawki do kalibracji pipet.
Gwarancją stabilnego pomiaru jest inteligentny system wyrównywania ciśnień – niweluje błędy generowane przez gwałtowne zmiany ciśnienia w komorze ważenia.
Nowością jest opcjonalne podświetlenie szalki za pomocą kierunkowej diody LED, która nie wpływa na temperaturę w komorze wagi.

Pełna antystatyka komory ważenia
W wagach linii SYNERGY LAB całkowicie wyeliminowano wpływ elektrostatyki na wynik ważenia poprzez zastosowanie wbudowanego jonizatora oraz specjalnej powłoki antystatycznej szyb.

Automatyka otwierania drzwi
Innowacyjny system sterowania otwieraniem i zamykaniem komory wagowej, gwarantuje płynny i cichy sposób przesuwu drzwi, nie generując żadnych drgań zakłócających pomiar. Możliwe jest zdefiniowanie stopnia otwarcia drzwi.

Reflex Level System
Nowy system autopoziomowania wag PLUS gwarantuje: test nachylenia podłoża, w pełni automatyczne poziomowanie wagi, kontrolę prawidłowego poziomu wagi, potwierdzenie wypoziomowania wagi zawarte w raportach z adiustacji i ważenia.

Smart Min Weight
Dzięki funkcji „Smart Min Weight” waga XA 4Y.A PLUS automatycznie dopasowuje rozdzielczość zakresu do ważonej masy. W efekcie parametr minimalnej naważki jest o 30% lepszy.

Innowacyjny system 2-punktowej adiustacji
Nowy układ adiustacji gwarantuje najwyższą dokładność pomiaru. Minimalizuje również błędy liniowości, dając pewność wiarygodnych wyników w pełnym zakresie ważenia.

Moduł zgodności z 21 CFR część 11
Wszystkie wagi linii SYNERGY LAB są zgodne z regulacją 21 CFR część 11 oraz EU GMP część 4, aneks 11. Oznacza to, że posiadają szereg funkcji zabezpieczających i monitorujących pracę poszczególnych użytkowników.

 

Więcej na ten temat: Linia SYNERGY LAB

RADWAG Wagi Elektroniczne
Ul. Toruńska 5
26-600 Radom
Tel.: 48 386 60 00
www.radwag.pl