Published on :

Jeszcze w tym roku zespoły naukowe z podkarpackich uczelni otrzymają wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. To efekt programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. Najlepsi mogą otrzymać dofinansowanie w przedziale od 40.000 do 200.000 zł.

Łączna suma pieniędzy w naborze 2020 r. wynosi 6 mln zł i jest o 2 mln zł większa w porównaniu do zeszłorocznej edycji konkursu. – Za otrzymane granty naukowcy mogą sfinansować te wydatki, które są niezbędne z punktu widzenia prototypów nowych technologii, czyli m.in. zakupić komponenty, materiały i surowce, zamówić zewnętrzne ekspertyzy lub usługi informatyczne. To również wydatki na wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, opłacenie kosztów zgłoszenia patentowego czy też innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej – przedstawia korzyści wynikające z programu Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI.

Podkarpackie Centrum Innowacji notuje zwiększone zainteresowanie uczestnictwem w ramach drugiego naboru programu grantowego. W 2019 r. wnioski złożyło 103 zespoły naukowe, obecnie wpłynęło 143 podania. – Jesteśmy dumni z faktu, że do obu naborów programu grantowego zaaplikowało aż 2/3 pracowników naukowych oraz inżynieryjno-technicznych Politechniki Rzeszowskiej oraz 1/3 pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. To niespotykany na skalę krajową wynik i znak, że swoje działania realizujemy w sposób profesjonalny – dodaje Konrad Frontczak. Proponowane badania dotyczą wielu dziedzin naukowych. To projekty biomedyczne, IT, chemiczne i dotyczące badań nad kosmetykami, a także projekty związane z nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. Zakres wniosków jest bardzo szeroki.

Projekty badawczo-rozwojowe dotyczą inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego: lotnictwa, motoryzacji, jakości życia i IT. Obecnie trwa ocena formalna nadesłanych wniosków, wyłaniamy ekspertów do ich oceny merytorycznej. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które mają szanse na komercjalizację oraz wdrożenie ich efektów w przemyśle, produkcji i usługach – mówi Krzysztof Borowicz, menedżer ds. programu grantowego w PCI.

Granty Podkarpackiego Centrum Innowacji wspierają prace zespołów naukowych z uczelni wyższych regionu. W efekcie powstają ciekawe prototypy oraz innowacyjne technologie. –  Prowadzimy badania nad aerozolem z cytyzyną. To lek, który pomaga palaczom papierosów w walce z nikotyną. Choć lek został wypromowany przez Polaków na świecie, to bardzo trudno było uzyskać finansowanie badań cytyzyny w naszym kraju. Dotacja w kwocie ponad 160 tysięcy złotych pozwoliła zrealizować część badań i ułatwiła propagowanie wyników w środowisku popularno-naukowym – mówi o uczestnictwie w projekcie prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczestnik ubiegłorocznego programu grantowego PCI.

Korzyści programu wymieniają kolejni nagrodzeni uczestnicy z 2019 r. – Grant w kwocie ponad 170 tysięcy zł. pozwolił na wykonanie badań mongolskiej mieszanki ziołowej. Ma ona zastosowanie w ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, nie tylko jako naturalny filtr UV, ale również w profilaktyce zapobiegania nowotworów skóry. Wsparcie finansowe umożliwia także uzyskanie patentu – informuje mgr Timea Sulenta-Pluta z WSIiZ w Rzeszowie. Zespół dr inż. Małgorzaty Walczak z Politechniki Rzeszowskiej prowadzi badania nad biodegradowalnym polimerem o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. – To materiał, który może zostać wykorzystany do produkcji opakowań. Może być również alternatywą dla butelek typu PET. Skład polimeru powoduje, że butelka ulegnie szybszemu rozkładowi. Grant o wartości 186 tysięcy zł pozwolił na opracowanie technologii i przeprowadzenie dużej ilości nowoczesnych badań oraz testów w renomowanych laboratoriach krajowych i zagranicznych – wylicza dr inż. Małgorzata Walczak.

W 2019 r. Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało granty dla 25 zespołów, w 2020 r. organizator programu szacuje liczbę nagrodzonych w przedziale 30-40 zespołów naukowych.  Przekazanie czeków grantowych zaplanowano na III-IV kwartał 2020 r. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”, który jest elementem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Źródło: Podkarpackie Centrum Innowacji