Published on :

BMW Group będzie wyraźnie przyspieszać rozwój elektromobilności w nadchodzących latach. Przewiduje się, że już w 2030 r. co najmniej połowa światowej sprzedaży będzie się składać z pojazdów w pełni elektrycznych. Wprost proporcjonalnie wzrośnie zapotrzebowanie na lit, który jest ważnym zasobem przy produkcji ogniw akumulatorów. Z tego powodu od 2022 roku przedsiębiorstwo będzie zaopatrywało się w lit u drugiego dostawcy – amerykańskiej firmy Livent. Kontrakt wieloletni opiewa na sumę 285 milionów euro. Firma Livet będzie dostarczała lit bezpośrednio do producentów ogniw akumulatorowych BMW Group.

— Lit jest jednym z kluczowych surowców dla elektromobilności. Zaopatrując się w niego u kolejnego dostawcy, jeszcze lepiej zabezpieczamy nasze potrzeby w zakresie produkcji najnowszej, piątej generacji ogniw akumulatorowych. Jednocześnie stajemy się technologicznie, geograficznie i geopolitycznie bardziej niezależni od poszczególnych dostawców — mówi dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i sieć dostawców.

W 2019 roku BMW Group podpisała kontrakt na kupno litu z tzw. złóż twardych z australijskich kopalni. Teraz firma poszerza swoją bazę dostawców i zaopatruje się w lit również w Argentynie, gdzie surowiec jest wydobywany ze słonych jezior. Livent wykorzystuje w tym celu innowacyjną metodę, która zapewnia zrównoważone wykorzystanie wody oraz minimalizuje wpływ na lokalne ekosystemy i społeczności. Ponadto firma wnosi ważne dane do prowadzonych przez BMW Group badań na temat zrównoważonego wydobycia litu.

BMW Group kupuje krytyczne surowce, takie jak lit i kobalt, bezpośrednio u producentów i udostępnia je dostawcom ogniw akumulatorów. W ten sposób przedsiębiorstwo zapewnia transparentność w kwestii pochodzenia i metod wydobycia surowców.

Zrównoważone wydobycie litu w Argentynie

Słone jeziora u zbiegu granic Argentyny, Boliwii i Chile stanowią około połowy światowych złóż litu. W przypadku tradycyjnego wydobycia litu, solanka z warstw znajdujących się pod słonymi jeziorami jest wypompowywana z ziemi i odparowywana w płytkich basenach.

Firma Livent pozyskuje lit z zasobów solanki w północnej Argentynie, stosując własną, wyjątkowo zrównoważoną metodę. Aby do minimum zredukować wpływ wydobycia na otaczające ekosystemy, większa część wykorzystywanej solanki jest zwracana do otaczającego ekosystemu, a nie odparowywana. W ten sposób zostaje zachowana równowaga pomiędzy warstwami solankowymi a warstwami wód gruntowych. Rozpuszczalniki i inne typy chemikaliów nie wchodzą w kontakt ze środowiskiem. Również wykorzystanie przestrzeni jest wielokrotnie mniejsze, ponieważ praktycznie nie wykorzystuje się zbiorników do odparowywania. Ponadto firma angażuje się w lokalne programy kształcenia i działania infrastrukturalne.

Badanie wody litowej we współpracy z University of Alaska w Anchorage i University of Massachusetts w Amherst

Pod koniec 2020 roku BMW Group i BASF zleciły uczelniom University of Alaska i University of Massachusetts Amherst zbadanie zużycia wody przez różne metody wydobycia litu w Ameryce Południowej. Uniwersytety monitorują wpływ wydobycia litu na lokalne zasoby wodne i otaczające je ekosystemy. Celem jest lepsze naukowe zrozumienie interakcji pomiędzy warstwami wody słodkiej i solanki litowej oraz ocena różnych technologii, a tym samym zdobycie wiedzy potrzebnej do oceny zrównoważonego wydobycia litu. Badanie to stanowi dla firm podstawę naukową do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zrównoważonego wydobycia litu w Ameryce Łacińskiej. Wyniki powinny być znane w pierwszym kwartale 2022 roku.

Dążenie do surowego standardu IRMA dla wydobycia litu

Na początku 2020 roku BMW Group jako pierwszy producent samochodów na świecie przystąpiła do Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Górnictwa (Initiative for Responsible Mining Assurance – IRMA). IRMA to inicjatywa pod przewodnictwem różnych podmiotów, która opracowała wytyczne dotyczące odpowiedzialnego wydobycia surowców, określając wysokie wymagania w zakresie standardów środowiskowych i społecznych. BMW Group postawiła sobie za cel, aby w przyszłości dostawcy surowców kopalnych byli certyfikowani zgodnie z tym standardem. Firma Livent stała się z rekomendacji BMW Group tymczasowym członkiem inicjatywy i zobowiązała się do poddania się certyfikacji według standardu IRMA. Livent jest pierwszą firmą prowadzącą wydobycie w Argentynie oraz pierwszą na świecie wydobywającą lit, która podjęła takie zobowiązanie.

BMW Group zwiększa tempo rozwoju elektromobilności

BMW Group będzie miała około dwunastu w pełni elektrycznych modeli na drogach już w 2023 roku. Do 2025 roku koncern będzie zwiększać sprzedaż modeli w pełni elektrycznych średnio o ponad 50% rocznie, a zatem ponad dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2020. W sumie do końca 2025 roku przedsiębiorstwo dostarczy klientom około dwóch milionów w pełni elektrycznych pojazdów.

W oparciu o obecne oczekiwania rynkowe firma przewiduje zatem, że do 2030 roku co najmniej 50 procent jej globalnej sprzedaży będą stanowiły pojazdy w pełni elektryczne. W całym portfolio produktów BMW Group nie będzie już wówczas segmentu, w którym firma nie oferowałaby przynajmniej jednego modelu w pełni elektrycznego. Dlatego też firma będzie również w stanie zapewnić znacznie wyższy udział w rynku pojazdów w pełni elektrycznych, pod warunkiem, że popyt będzie się odpowiednio rozwijał. W sumie w ciągu najbliższych około dziesięciu lat BMW Group wprowadzi na drogi około dziesięciu milionów w pełni elektrycznych pojazdów.

Źródło: www.bmwgroup.com