Published on :

Zgodnie z regulaminem indeksu INNOVATOR GPW Benchmark przeprowadziła rewizję kwartalną jego portfela. Po rewizji indeks będą tworzyć akcje 15 spółek zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Kod Nazwa Liczba akcji Udział (%)
No ISIN code Name Number of shares Share (%)
1 PLPOLWX00026 POLWAX 927 699 274 6,6667
2 PLBLIRT00018 BLIRT 174 009 129 6,6667
3 PL4MASS00011 4MASS 9 032 145 432 6,6667
4 PLTAURN00011 TAURONPE 918 021 339 6,6667
5 PLLUBAW00013 LUBAWA 2 271 358 106 6,6667
6 PLXTPL000018 XTPL 44 508 115 6,6667
7 PLPKN0000018 PKNORLEN 37 652 342 6,6667
8 PLBUDMX00013 BUDIMEX 10 318 129 6,6667
9 PLBTCOM00016 BETACOM 277 474 017 6,6667
10 PLACSA000014 ACAUTOGAZ 83 242 205 6,6667
11 PLPGER000010 PGE 308 427 958 6,6667
12 PLSCPFL00018 SCPFL 25 370 359 6,6667
13 PLCCC0000016 CCC 25 496 370 6,6667
14 PLVIGOS00015 VIGOSYS 3 948 668 6,6667
15 PLZATRM00012 GRUPAAZOTY 89 274 249 6,6667

Portfel Indeksu obejmuje spółki notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników indeksu jest przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).  Prezentuje i promuje spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza. Notowania wg ustalonego modelu są publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021r.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR są udostępniane przez GPW Benchmark.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Źródło: lukasiewicz.gov.pl