Published on :

W dniu 31 grudnia 2021 r. spółka JARS S.A. przekształciła się w GBA POLSKA Sp. z o.o. Zmiana nazwy i formy prawnej stanowi
kolejny etap procesu transformacji Spółki z firmy rodzinnej w profesjonalnego reprezentanta europejskiej sieci laboratoriów
badawczych GBA Group w Polsce.

Kluczowym momentem w procesie transformacji były zmiany w strukturze Zarządu Spółki. Od czerwca 2021 r. funkcję Prezesa
Zarządu pełni Bogdan Szyc, manager z wieloletnim doświadczeniem w branży TIC (Testing, Inspection, Certification). Natomiast
funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Katarzyna DrzyzgułaWierzchucka, doświadczony w zarządzaniu aktywami i finansami
przedsiębiorstw partner biznesowy i biegły rewident związany ze Spółką od 2017 roku.

Inicjatywa nowego Zarządu związana ze zmianą nazwy, logo, strony internetowej www.gbapolska.pl i ogólnie rozumianym
rebrandingiem jest działaniem równorzędnym z wprowadzaniem zmian jakościowych w wewnętrznych procesach
w organizacji, które będą miały odzwierciedlenie w poziomie i jakości usług oferowanych na rynku.

„Fakt, że staliśmy się częścią europejskiej sieci laboratoriów badawczych, stwarza nową płaszczyznę do wymiany kompetencji.
Z dnia na dzień uzyskaliśmy dostęp do międzynarodowego, branżowego środowiska, z którym stale wymieniamy się wiedzą.
Ogromną zaletą rozbudowanej struktury i jej międzynarodowego charakteru jest znajomość rynku oraz rozumienie potrzeb
klientów. Ta wartość dodana, wzmacnia już na wstępie naszą organizację, jako poważnego partnera na rynku badań
laboratoryjnych. Swoboda wymiany myśli i doświadczeń wewnątrz Grupy, to większa pewność dla klienta korzystającego
z naszych usług.

Grupa GBA motywuje i umożliwia naszemu kierownictwu samodzielny rozwój organizacji, aby w ten sposób elastycznie
reagował na pojawiające się w Polsce możliwości. W ramach Grupy tworzymy centra kompetencji dla strategicznych przewag
rynkowych.” –
Bogdan Szyc, Prezes Zarządu GBA POLSKA

Strategią GBA Group jest zostanie jednym z wiodących europejskich dostawców usług w sektorze żywnościowym,
środowiskowym, kosmetycznym i farmaceutycznym, którą nowy Zarząd i kierownictwo GBA POLSKA zamierza konsekwentnie
wspierać, realizując ambitne plany rozwoju Grupy. Dzięki wzmocnieniu zaplecza finansowego i technicznego we wszystkich
aspektach działania Spółki oraz zachowaniu elastycznego i pragmatycznego podejścia do biznesu możliwe będzie nawiązanie
współpracy z nowymi grupami Klientów oraz nowymi rynkami.


GBA POLSKA jako część GBA Group jest jeszcze bardziej atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem dla obecnych i potencjalnych
klientów w Polsce i zagranicą, otwartym na nowe wyzwania.


O GBA POLSKA

Od 20 lat jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem w obszarze badań laboratoryjnych żywności, środowiska
i kosmetyków. Z początkiem 2021 r. staliśmy się częścią GBA Group, europejskiej sieci laboratoriów badawczych.


Wieloletnie doświadczenie połączone z regularnym podnoszeniem kwalifikacji, nieustanne inwestowanie w najnowszą
technologię i najwyższy standard metod analitycznych sprawia, że GBA POLSKA to synonim skuteczności i najwyższej jakości
badań.

Źródło: materiały prasowe GBA Polska