Published on :

We wtorek 11 stycznia 2022 roku odbyła się oficjalna inauguracja nowej jednostki badawczej w stolicy Wielkopolski pod nazwą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Ośrodek powstał na podstawie pięciu instytutów wchodzących dotychczas w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Inauguracja odbyła się w siedzibie Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego przy E. Estkowskiego 6 w Poznaniu. Gości w specjalnym nagraniu powitał wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek – Jestem przekonany, że ten potencjał 700 pracowników, unikatowej aparatury badawczej będzie wykorzystany po to, by budować potencjał badawczo-naukowy, rozwojowy, ale też po to, by ściśle współpracować z podmiotami gospodarczymi, rozwiązując ich problemy, proponując najnowsze osiągnięcia nauki, wdrażane do konkretnych zastosowań – powiedział.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. była wicepremier Jadwiga Emilewicz, która przyczyniła się do rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz.  – Jesteśmy w przededniu uruchomienia bardzo dużego portfela środków na badania i rozwój, programu Horyzont Europa. Gdyby instytuty funkcjonowały w dotychczasowej formule, ich potencjał pozyskiwania środków na realizację projektów byłby radykalnie ograniczony – wskazała. Natomiast prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński wskazywał na możliwości pozyskiwania grantów. – Zgodnie z założeniami Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową. Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co pomoże m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności – takie cele postawił przed nowym instytutem Piotr Dardziński.

 

 

Podczas wydarzenia prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz zaprezentował dyrektora poznańskiego instytutu Arkadiusza Kawę. Jego zastępcami pozostali Aleksandra Remelska, Przemysław Zawodny i Sylwin Tomaszewski. – Jako jeden organizm będziemy mogli pozyskiwać większe środki na badania, na unowocześnienie infrastruktury i na programy rozwoju talentów. To są nasze priorytety i szanse, które dziś się przed nami pojawiają – powiedział Arkadiusz Kawa. Do kolejnych priorytetów zaliczył m.in. budowę kampusu, który ma się stać “technologicznym sercem Polski”.

 

Według Arkadiusza Kawy szereg produktów, nad którymi pracują poszczególne centra, może być wykorzystywanych w innych obszarach. – Znakomitym przykładem jest zastosowanie sztucznej inteligencji i technologii sieci sensorycznych w przemyśle rolniczym, kolejowym i meblarskim. Innym przykładem jest bardzo ostatnio popularny e-commerce, który wymaga wsparcia logistycznego oraz analizy śladu węglowego. To tylko dwa z wielu projektów, nad którymi pracujemy, i które w najbliższych latach będą naszą codziennością – mówił Kawa.

 

Podczas wydarzenia wykład wygłosił Michał Grabia, który przedstawił możliwości wykorzystania technologii RFID w kontekście poszczególnych obszarów gospodarki.

 

Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. W ramach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego powstanie sześć centrów badawczych:  Pojazdów Szynowych, Obróbki Plastycznej, Technologii Drewna, Transformacji Cyfrowych, Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Technologii Rolniczych i Spożywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku,  jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny System wyzwań, w ramach którego grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu na prace badawcze; a jeśli odpowiedzią na problem przedsiębiorcy jest gotowe rozwiązanie, badanie lub certyfikacja, całość procesu trwa jeszcze krócej. Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Źródło: pit.lukasiewicz.gov.pl