Published on :

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie składające się z części wykładowej oraz warsztatów. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak dobrać i wyznaczyć parametry w procesie walidacji/weryfikacji metody, zapoznają się z rodzajami i sposobami wyznaczenia niepewność pomiaru metody oraz praktycznym wykorzystaniem tej tematyki w laboratorium.

Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel ROKO, ul. Mikołajska 2

Termin szkolenia: 20-21 marca 2023 r.

Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie oceny niepewności
  • jak pozyskać dane do szacowania niepewności
  • jak dobrać i wyznaczyć parametry walidacyjne
  • jakie są typy i rodzaje niepewności oraz jak wyznaczyć niepewność pomiaru,
  • jak powinien wyglądać raport z procesu walidacji

Szczegóły dostępne są tu:

Szkolenie stacjonarne, 20-21.03.2023 r.