Published on :

Droga do ważnego wyniku zaczyna się od skutecznego zarządzania laboratorium. Wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 to nie wszystko. Poza znajomością wymogów normy musisz zapewnić odpowiednie kompetencje personelu i właściwą komunikację w zespole. Potrzebujesz również praktycznej wiedzy na temat analizy ryzyka oraz postępowania ze skargami i niezgodnościami. Musisz umieć szacować koszty i określać wydajność działalności laboratoryjnej. Przydatna będzie również znajomość narzędzi marketingowych, które ułatwią rozwój Twoich usług.

Te wszystkie zagadnienia będą przedmiotem 4. edycji naszej Akademii. Szczegóły dostępne są tu:

AKADEMIA PROFESJONALISTY – edycja 4