Published on :

16 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Jest to nowoczesne, samodzielne centrum badawcze do realizacji projektów naukowych, w pełni wyposażone w nowoczesny, profesjonalny sprzęt badawczy  do biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania wielkoskalowego i analiz funkcjonalnych. Laboratorium zostało stworzone na potrzeby analiz genetycznych DNA, metylacji, analiz ekspresji: mRNA, miRNA, analiz metagenomicznych, sekwencjonowania następnej generacji. Zapewnia szeroki zakres badań.

Dodatkowo, laboratorium pozwala na współpracę w ramach analiz mikromacierzowych, analiz białek czy eksperymentów. Łączy naukę w aspekcie klinicznym, dietetycznym i kosmetologicznym. Zapewnia nowe możliwości realizacji projektów przemysłowych, rolniczych czy kryminalistycznych.

W wydarzeniu wziął udział również wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, który jest absolwentem i obrońcą doktoratu na siedleckiej uczelni.

Źródło: samorząd.gov.pl